Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Υπερκαλύφθηκε κατά 1,65 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100%, το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 3.001.729,50 ευρώ.

Foodlink: Υπερκαλύφθηκε κατά 1,65 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η Foodlink γνωστοποιεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 3.001.729,50 ευρώ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και την έκδοση 10.005.765 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μία Νέα Μετοχή (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 19.01.2018 και πραγματοποιήθηκε από την 20.03.2018 έως και την 05.04.2018 (στο εξής η «Αύξηση») ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με την καταβολή συνολικά 3.001.729,50 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

-  Η Αύξηση υπερκαλύφθηκε κατά 1,65 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 16.468.961 από τις Νέες Μετοχές. Οι εγγραφές από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης (στο εξής από κοινού οι «Δικαιούχοι») κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους κάλυψαν κατά ποσοστό περίπου 97,19 % την Αύξηση με την καταβολή συνολικού ποσού 2.917.245,90 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 9.724.153 Nέες Μετοχές, ενώ 281.612 από τις Νέες Μετοχές έμειναν αδιάθετες (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»).

- Κατά την προεγγραφή εκδηλώθηκε από Δικαιούχους υπερβάλλουσα ζήτηση και συγκεκριμένα για 6.463.196 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των Αδιάθετων Μετοχών κατά περίπου 23 φορές και διαμορφώνουν το ποσοστό ικανοποίησης των προεγγραφών σε ποσοστό περίπου 4,36%. Με την από 19.01.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.», οι ως άνω Αδιάθετες Μετοχές διατέθηκαν στους προεγγραφέντες Δικαιούχους στην Τιμή Διάθεσης αναλογικά με βάση τη ζήτηση που εκδήλωσαν αυτοί οι επενδυτές.

-  Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100%, το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 3.001.729,50 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 3.001.729,50 ευρώ με την έκδοση των Νέων Μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 7.004.035,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v