Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Καλύφθηκε εξ ολοκλήρου η ΑΜΚ των 3 εκατ. ευρώ

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή, με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ.

Foodlink: Καλύφθηκε εξ ολοκλήρου η ΑΜΚ των 3 εκατ. ευρώ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε., κατά 3.001.729,50 ευρώ.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση έγινε:

• Με καταβολή μετρητών

• Με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και

• Με την έκδοση 10.005.765 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μία Νέα Μετοχή.

Συγκεκριμένα:

• Η Αύξηση υπερκαλύφθηκε κατά 1,65 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 16.468.961 από τις Νέες Μετοχές.

• Οι εγγραφές από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κάλυψαν με 97,19% την Αύξηση με την καταβολή συνολικού ποσού 2.917.245,90 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 9.724.153 Nέες Μετοχές.

• 281.612 από τις Νέες Μετοχές έμειναν αδιάθετες. 

• Το μετοχικό κεφάλαιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. θα ανέρχεται πλέον σε 7.004.035,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή, με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από αυτούς. Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων επενδυτών και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v