Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Πετρόπουλος

Πρόεδρος της εισηγμένης ο Μ. Μιχαλούτσος. CEO ο Ιωάννης Πετρόπουλος.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Πετρόπουλος

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 19η Απριλίου 2018 αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 20 Απριλίου 2018 ως κάτωθι:

Mιχάλης Μιχαλούτσος Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ευστάθιος Παπαγεωργίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Εμπέογλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Φιλιώτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γιώργος Δράκος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γιάννης Κατσουρίδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στέφανος Μάνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχάλης Οικονομάκης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ.κ. Στάθης Παπαγεωργίου, Ιωάννης Κατσουρίδης και Ιωάννης Φιλιώτης.

Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών

Η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό ΕΕ 2016/ 1052 και με κάθε αποδεκτή πρακτική για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων από το νόμο σκοπών και χρήσεων, έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές για διάστημα 24 μηνών – έως 18/4/2020- με κατώτατη τιμή τα 1,00 ευρώ και ανώτερη τα 10,00 ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει με σχετική του απόφαση κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν καλύπτεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v