Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Από 30/4 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τζιρακιάν

Οι 254.000 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές της Τζιρακιάν που προέκυψαν από την ΑΜΚ, θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην κατηγορία επιτήρησης του ΧΑ στις 30 Απριλίου.

Από 30/4 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τζιρακιάν

Η Σωληνουργεία Τζιρακιάν Profil γνωστοποίησε πως στις 24.04.2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 254.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας.

Ειδικότερα, με την από 31.07.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 76.200, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού Ευρώ 8.128.000, έκδοση 254.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30  Ευρώ και τιμή διάθεσης 32 Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το σύνολο των νέων μετοχών θα αρχίσει να διαπραγματεύεται στις 30 Απριλίου.  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v