Μύλοι Κεπενού: Προτείνει μέρισμα 0,028 ευρώ/μετοχή

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 29/06/2018. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 04/07/2018.

Μύλοι Κεπενού: Προτείνει μέρισμα 0,028 ευρώ/μετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μύλοι Κεπενού θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 0,028 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η 28/06/2018.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 29/06/2018.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 04/07/2018.

Η τακτική γενική συνέλευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 15/06/2018.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v