Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Στα 457.200 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 457.200 ευρώ και διαιρείται σε 1,524 εκατ. μετοχές.

Τζιρακιάν: Στα 457.200 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ
Η εταιρεία «Σωληνουργεία Λιμπαρ. Τζιρακιάν Profil Α.Ε.», μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 31.07.2017, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεών της υπέρ πιστωτών, ενημέρωσε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 457.200,00 ευρώ και διαιρείται σε ένα 1.524.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.524.000.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v