Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Στα €536 χιλ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2017

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €30.641 χιλ. έναντι € 28.906 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε κέρδος €536 χιλ. € έναντι κέρδους €412 χιλ. € της προηγούµενης περιόδου.

Εβροφάρμα: Στα €536 χιλ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2017

Αυξηµένα µεγέθη κατέγραψε ο ενοποιηµένος ισολογισµός της Εβροφάρµα για τη χρήση 2017, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριµένα, τόσο ο ενοποιηµένος όσο και ο εταιρικός κύκλος εργασιών αυξήθηκαν σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα της προηγούµενης χρήσης.

Πιο συγκεκριµένα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 30.641 χιλ. έναντι € 28.906 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 6% ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 29,026 χιλ. έναντι € 27,633 χιλ. της προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 5%.

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 1.111 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 22,49% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 907 χιλ.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 353 χιλ. αυξηµένα κατά 8,95 % σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 324 χιλ.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.272 χιλ. και € 2.123 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 3.371 χιλ και € 2.387 χιλ της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας µείωση 3,06% και 11,8% αντίστοιχα.

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε κέρδος µετά φόρων € 536 χιλ. € έναντι κέρδους € 412 χιλ. € της προηγούµενης περιόδου και το εταιρικό σε κέρδος € 14 χιλ. έναντι κέρδους € 4 χιλ. αντίστοιχα.

Η εταιρία εντός του έτους θα εκδώσει νέο κοινό οµολογιακό δάνειο τα κεφάλαια του οποίου κατά µεγάλο ποσοστό θα αποπληρώσουν το υφιστάµενο κοινοπρακτικό οµολογιακό δάνειο που λήγει το Σεπτέµβριο του 2018. ∆εδοµένης της οικονοµικής κρίσης και της µειωµένης κατανάλωσης η εταιρία ανταποκρίνεται στις διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών µε λανσάρισµα νέων προϊόντων όπως το κεφίρ και το κατσικίσιο παστεριωµένο γάλα σε µπουκάλι.

Ταυτόχρονα, στο στάβλο βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραµµα διατροφής και γενετικής βελτίωσης των αγελάδων. Στόχος του προγράµµατος είναι η αντικατάσταση της σόγιας από τον σιτηρέσιο των αγελάδων αφενός και η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος πλουσιότερο σε πρωτεΐνη κατά 15% έναντι του συµβατικού.

Ήδη, η θυγατρική CAMPUS A.E. µε το cluster (ένας µοντέρνος συνεργατισµός) των 14 νεαρών κτηνοτρόφων που δηµιούργησε στο χωριό Μέστη, παράγει σχεδόν 40 τόνους γάλα ηµερησίως που ισοδυναµεί σχεδόν µε το 3% της εθνικής παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χώρα µας είναι ελλειµµατική και πραγµατοποιεί µεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκοµικών αφού καλύπτει µόνο το 35% των αναγκών της.

Ο Όµιλος θα εξακολουθήσει να στηρίζει την εγχώρια παραγωγή γάλακτος και να υποστηρίζει και να επενδύει σε µεταφορά της τεχνογνωσίας της CAMPUS αναφορικά µε τη βελτίωση της εκτροφής ζώων και την αύξηση της παραγωγής γάλακτος και σε άλλες οµάδες κτηνοτρόφων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v