Space Hellas: «Όχι» από το 16,5% στην έγκριση των αποτελεσμάτων

Τι έγινε στη γενική συνέλευση των μετόχων, που διήρκησε περισσότερο από έξι ώρες. Μπαράζ ερωτήσεων από μετόχους μειοψηφίας. Οι απαντήσεις που έδωσε η διοίκηση. Στο 0,07 ευρώ η χρηματική διανομή, εγκρίθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών.

Space Hellas: «Όχι» από το 16,5% στην έγκριση των αποτελεσμάτων

Σε μια μαραθώνια τακτική γενική συνέλευση που κράτησε πάνω από έξι ώρες (μόνο η συζήτηση-ψηφοφορία του πρώτου θέματος διήρκησε περίπου τρεις ώρες,) οι οικονομικές καταστάσεις του 2017 ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς με συνολική απαρτία 91,47%, το 81,9% των παρόντων ψήφισε «υπέρ» και το 18,1% (16,5% επί του συνόλου των μετοχών) «κατά» της σχετικής πρότασης της διοίκησης.

«Υπέρ» ψήφισαν πέρα από τους βασικούς μετόχους (οικογένειες Μανωλόπουλου και Μπέλου) και τα στελέχη της εισηγμένης, η Alpha Bank, αλλά και άλλοι μικρότεροι επενδυτές μειοψηφίας.

Αντίθετα, όπως διαφάνηκε, το «κατά» υποστηρίχτηκε από ομάδα-ομάδες δεκάδων επενδυτών, οι οποίοι σε σημαντικό ποσοστό εκπροσωπήθηκαν από τρίτους και είχαν την υποστήριξη: α) συνεργαζόμενων δικηγόρων και β) του πρώην ορκωτού ελεγκτή Στέφανου Τζανάκη, ο οποίος εξέφρασε πολυσέλιδη γνώμη μετά από αίτημα μετόχων μειοψηφίας.

Ειδικότερα, πέραν της συνοπτικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση της Space Hellas απάντησε σε διψήφιο αριθμό ερωτημάτων που είχε δεχτεί με τη μέθοδο της θυροκόλλησης στις 30 Μαΐου από τη συγκεκριμένη ομάδα επενδυτών.

Το εύρος των ερωτήσεων ήταν μεγάλο και αφορούσε μεταξύ άλλων την απόκτηση συμμετοχής στην ολλανδική Web IQ, το προσωπικό και τις εργασίες των θυγατρικών στο εξωτερικό, τη μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους το 2017, ανάλυση διαφόρων κατηγοριών εξόδων, διάρθρωση των διαθεσίμων ανά χώρα κ.λπ.

Επιπλέον, ο κ. Τζανάκης επισήμανε το γεγονός ότι τα οικονομικά αποτελέσματα των θυγατρικών (μέσω Κύπρου) σε Σερβία και Ρουμανία είναι ανέλεγκτα και της πρώτης δεν είναι σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Επιπρόσθετα, ότι το χρηματοοικονομικό κόστος του ομίλου ως ποσοστό των τραπεζικών δανείων οδηγεί σε ένα πολύ υψηλότερο επιτόκιο από το αναγραφόμενο στις λογιστικές καταστάσεις (γύρω στο 4,5%).

Μεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν από τη διοίκηση της εισηγμένης συγκαταλέγονται ότι:

• Οι θυγατρικές του ομίλου στο εξωτερικό έχουν μόνο ένα άτομο προσωπικό, οι εργασίες τους εξυπηρετούνται από την Ελλάδα και πως εδώ και χρόνια η μητρική των θυγατρικών στην Κύπρο διανέμει υψηλά μερίσματα στην εισηγμένη.

• Σχετικά με τον μη έλεγχο δύο εταιρειών του εξωτερικού, η θυγατρική της Ρουμανίας δεν σημείωσε κύκλο εργασιών, ενώ η δραστηριότητα της Σερβίας (χώρα εκτός ΕΕ) αποτελεί μικρό ποσοστό των εσόδων του Ομίλου (μόλις 700 χιλ. ευρώ, όλα εισπραγμένα). Καμιά ουσιαστική δικαστική εμπλοκή δεν υπάρχει και το ζήτημα του ελέγχου των αποτελεσμάτων της από την τρέχουσα χρήση θα εξεταστεί.

• Τα διαθέσιμα του ομίλου είναι τοποθετημένα κατά κύριο λόγο σε τραπεζικούς λογαριασμούς (σε ευρώ και δολάρια), ενώ πολύ μικρό ποσό (63 χιλ. ευρώ) στις 31/12/2017 βρισκόταν με τη μορφή μετρητών.

• Η διαφορά στα μικτά περιθώρια κέρδους μεταξύ της μητρικής και των θυγατρικών (υψηλότερα στις τελευταίες) οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα σημαντικό ποσοστό αφορά την πώληση εμπορευμάτων, ενώ στο εξωτερικό γίνεται αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών.

• Στο χρηματοοικονομικό κόστος δεν περιλαμβάνονται μόνο οι χρεωστικοί τόκοι, αλλά και μια σειρά άλλων χρεώσεων για τη λειτουργία του ομίλου και τις συναλλαγές του με το εξωτερικό.

Οι ίδιοι μέτοχοι καταψήφισαν και τα υπόλοιπα θέματα της γενικής συνέλευσης, μεταξύ των οποίων η διανομή μερίσματος και η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών (αποφασίστηκε να γίνει σε εύρος τιμών μεταξύ 1,08 και 5,5 ευρώ, ποσό που είναι χαμηλότερο από την τρέχουσα τιμή του τίτλου στο ΧΑ).

Το 2017 έκλεισε για τη Space Hellas με αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 23,8% και των καθαρών κερδών από τις 900 χιλ. στο 1,114 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώθηκε στις 2,2 φορές.

Υπερδιπλάσια θα είναι η φετινή χρηματική διανομή προς τους μετόχους (0,07 ευρώ έναντι 0,03 ευρώ πέρυσι).

Είναι η πρώτη φορά που σε συνέλευση της Space Hellas οι λογιστικές καταστάσεις δεν ψηφίζονται από το σύνολο των παρόντων μετόχων.

Στα αξιοσημείωτα επίσης εντάσσεται ότι τον Ιούλιο του 2017 ο Παρασκευάς Δροσινός είχε πουλήσει το ποσοστό του στη Space Hellas, που ανερχόταν γύρω στο 14%, και από τότε μέχρι σήμερα η τιμή της μετοχής της στο ταμπλό του ΧΑ έχει πολλαπλασιαστεί.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v