Alpha Trust Ανδρομέδα: Στα €144.000 μειώθηκαν τα κέρδη το α' εξάμηνο

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε €491 χιλιάδες ευρώ έναντι €2,53 εκατ. το α' εξάμηνο του 2017. Σε 1 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα.

Alpha Trust Ανδρομέδα: Στα €144.000 μειώθηκαν τα κέρδη το α' εξάμηνο

Καθαρά κέρδη €143,8 χιλιάδες παρουσίασε η Alpha Trust-Ανδρομέδα για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα βασικά μεγέθη στο α' εξάμηνο του 2018 έχουν ως εξής:

-Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας, ανήλθαν σε €491 χιλιάδες ευρώ έναντι €2,53 εκατ. το α' εξάμηνο του 2017. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.

-Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 188 χιλιάδες έναντι €2,00 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

-Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 143,8 χιλιάδες  έναντι €1,96 εκατ. το α' εξάμηνο του 2017.

-Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2018 ανήλθαν συνολικά σε €1 εκατ. έναντι 612 χιλιάδες την 30η Ιουνίου 2017.

-Την 30η Ιουνίου 2018 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας ανέρχεται σε €11,1 εκατ. ή €26,6 ανά μετοχή σημειώνοντας άνοδο 1,63%, παρά την πτώση κατά 4% που σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Χ.Α..

-Το χαρτοφυλάκιό της ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 83% σε μετοχές εσωτερικού και με ποσοστό 5,24% σε ομόλογα. Οι ίδιες μετοχές αποτελούν το 2,94% του χαρτοφυλακίου της.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρείας, κατά τη λήξη της χρήσης, ήταν στις εταιρείες, Quest Συμμετοχών, Πλαστικά Θράκης, Γρ. Σαράντης, Αεροπορία Αιγαίου και Τιτάν.

Η μετοχή της Alpha Trust-Ανδρομέδα, με τιμή κλεισίματος €19,40 στις 26/7/2018, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -25,91%. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v