Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Στο 12,75% το ποσοστό του Μιχαήλ Στασινόπουλου

Ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος κατέχει άμεσα 100.000 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,75% του μετοχικού της κεφαλαίου.

CNL Capital: Στο 12,75% το ποσοστό του Μιχαήλ Στασινόπουλου

Η CNL Capital ανακοίνωσε  ότι ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος μετά το πέρας της Δημόσιας προσφοράς, κατέχει μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,75% του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 100.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου αντίστοιχα.

Οι μετοχές πιστώθηκαν στο λογαριασμό του κ. Στασινόπουλου στο Σ.Α.Τ. στις 30 Ιουλίου 2018 και η πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ήταν η 31η Ιουλίου 2018.

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος κατέχει άμεσα 100.000 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,75% του μετοχικού της κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v