Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Πέρα από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκε και η τριμελής επιτροπή ελέγχου.

Δομική Κρήτης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Στο Ηράκλειο την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κορωναίου 14 στο Ηράκλειο, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της "Δομική Κρήτης Α.Ε" όπως είχε ορισθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται σε σώμα όπως ακολουθεί:

1) Γεώργιος Συνατσάκης, Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π., Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Ιωάννης Λεμονάκης, Τοπογράφος Μηχανικός, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος.

3) Χατζηαδάμ Στέφανος, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, , Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

4 ) Χατζαντωνάκης Γεώργιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

5) Παπουτσάκης Στυλιανός, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

6) Φούρναρης Γεώργιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

• Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Παγωμένο Ιωάννη του Στυλιανού, συνταξιούχο Οικονομολόγο,

• Μέλος της Επιτροπής, τον κ. Χατζηαδάμ Στέφανο του Γεωργίου και της Μαρίνας, Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,

• Μέλος της Επιτροπής τον κ. Παπουτσάκη Στυλιανό του Στυλιανού, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v