Πετρόπουλος: Αύξηση 54% στα κέρδη εννεαμήνου

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 29%, στα €2.445 χιλ. στο εννεάμηνο. To ΕΒΙTDA του Οµίλου αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε €3.880χιλ, έναντι €3.627 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πετρόπουλος: Αύξηση 54% στα κέρδη εννεαμήνου

Οι πωλήσεις του Οµίλου Πετρόπουλου κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου -30 Σεπτεµβρίου αυξήθηκαν κατά 20,6% και ανήλθαν σε €65.406χιλ (€54.230χιλ το 2017), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

To ΕΒΙTDA του Οµίλου αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε €3.880χιλ (€3.627χιλ το 2017).

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 29%, στα €2.445 χιλ έναντι €1.893χιλ το 2017, και τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 54% σε €1.567χιλ έναντι €1.016χιλ το αντίστοιχο διάστηµα του 2017.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα µετρητά και ισοδύναµα) στις 30.9.2018 ήταν 58,2% (58,4% στις 31.12.2017), αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v