Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Στις 7 Δεκεμβρίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές

Οι 51.728.103 νέες κοινές μετοχές αφορούν στη μετατροπή ισόποσων προνομιούχων μετοχών.

Audiovisual: Στις 7 Δεκεμβρίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές

Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους ότι στις 30.11.2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 51.728.103 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Ειδικότερα, με την από 29.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εισαγωγή 51.728.103 κοινών ονομαστικών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από μετατροπή ισόποσων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών (μη εισηγμένων) σε κοινές και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας είναι το ακόλουθο:

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v