Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Η αύξηση τζίρου στο εννεάμηνο και οι προοπτικές

Στην παρουσίαση της εταιρίας στην ΕΘΕ δόθηκε έμφαση στους βασικούς άξονες στρατηγικής της στο παγωτό και το γιαούρτι, και στις αναπτυξιακές προοπτικές της.

Κρι Κρι: Η αύξηση τζίρου στο εννεάμηνο και οι προοπτικές

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, πραγματοποίησε εταιρική παρουσίαση σε μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Η παρουσίαση διεξήχθη την 14/12/2018, από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, κ. Π. Τσινάβο, τον Οικονομικό Δ/ντή, κ. Κ. Σαρμαδάκη και τον Sales Operation Manager, κ. Γ. Τσινάβο.

Έπειτα από μια αναφορά στο προφίλ της ΚΡΙ-ΚΡΙ, δόθηκε έμφαση στους βασικούς άξονες στρατηγικής της στο παγωτό και το γιαούρτι, και στις αναπτυξιακές προοπτικές της.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου 2018. Συγκεκριμένα:

Πωλήσεις: €78,1εκ. (9Μ 2017: €65,5εκ.) Μεταβολή +19%
Ebitda: €17,2εκ. (9Μ 2017: €12,8εκ.) Μεταβολή +35%
Κέρδη προ φόρων: €14,9εκ. (9Μ 2017: €10,7εκ.) Μεταβολή +39%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v