Περσεύς: Αποπλήρωσε πρόωρα μέρος ομολογιακού

Πλέον ο δανεισμός της εταιρείας Περσεύς ανέρχεται σε ποσό €17.819.246.

Περσεύς: Αποπλήρωσε πρόωρα μέρος ομολογιακού

Η εταιρεία Περσεύς με στόχο τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων και των χρηματοοικονομικών της δαπανών καθώς επίσης και τη βελτίωση των σχετικών δεικτών, ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις της εκ των δανειακών της συμβάσεων, προέβη σήμερα 09/01/2019 σε πρόωρη αποπληρωμή μέρους του Ομολογιακού της δανείου και δη ποσού €2.500.000, το οποίο λήγει στις 30/9/2021.

Πλέον ο δανεισμός της εταιρείας Περσεύς ανέρχεται σε ποσό €17.819.246 (αρχικό ποσό δανείου 29.000.000 € - 30/09/2016).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v