Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΤΕ: Ανοδο κερδοφορίας φέρνει η ακύρωση του Titlos

Πόσο ενισχύονται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αναλυτών, τα προ προβλέψεων κέρδη και η καθαρή κερδοφορία. Η περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας και η αυξανόμενη πίεση για ενίσχυση των χορηγήσεων.

ΕΤΕ: Ανοδο κερδοφορίας φέρνει η ακύρωση του Titlos

Σημαντική άνοδο στα προ προβλέψεων αλλά και στα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας φέρνει, σύμφωνα με αναλυτές, η συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία για την ακύρωση του προγράμματος Titlos, δικαιολογώντας υψηλότερη κεφαλαιοποίηση για την τράπεζα.

Με βάση τη συμφωνία, η Εθνική Τράπεζα ακυρώνει τη σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων (πρόγραμμα Titlos) και λαμβάνει, ως αντάλλαγμα, κρατικά ομόλογα 5ετούς, 7ετούς και 8ετούς διάρκειας, ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ.

Το ποσό αντιπροσωπεύει την καθαρά παρούσα αξία της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος να μειώνεται κατά 724 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα, από την πλευρά της, θα εγγράψει μικρό κεφαλαιακό κέρδος καθώς, σύμφωνα με στελέχη της, αποτίμησε στο τέλος του 2018 το Titlos ελαφρώς χαμηλότερα από τα 3,31 δισ. ευρώ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 (σ.σ. τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις), το Titlos εμφανιζόταν στον ισολογισμό της Εθνικής με εύλογη αξία 3,39 δισ. ευρώ, καθώς η τράπεζα πήρε πρόβλεψη 475 εκατ. ευρώ, εντός της περσινής χρονιάς, για αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου, λόγω της υιοθέτησης του IFRS 9.

Το μεγάλο όφελος, όμως, για την Εθνική από τη συμφωνία ακύρωσης του Titlos προκύπτει στο σκέλος των εσόδων. Η τράπεζα θα έχει, ετησίως, επιτοκιακά έσοδα της τάξης των 110 εκατ. ευρώ από τα κρατικά ομόλογα, που λαμβάνει ως αντάλλαγμα. Το ποσό είναι μεν χαμηλότερο από τις προσόδους του Titlos, αλλά η τράπεζα απαλλάσσεται από το υψηλό κόστος της αντιστάθμισης κινδύνου.

Έτσι, τα 110 εκατ. ευρώ, που θα εισπράττει μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, θα ενισχύσουν, σύμφωνα με αναλυτές, στο σύνολό τους τόσο τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα της τράπεζας όσο και την προ προβλέψεων κερδοφορία της. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των προ προβλέψεων κερδών κατά 20% με 25%, σε σχέση με το 2018.

Στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, τα προ προβλέψεων κέρδη (Pro Provisions Income - PPI) της Εθνικής ανήλθαν στα 924 εκατ. ευρώ και οι αναλυτές εκτιμούν ότι έκλεισε την απελθούσα χρήση με επίδοση της τάξης των 450 εκατ. ευρώ, έναντι 673 εκατ. ευρώ το 2017.

Ακόμη σημαντικότερη θα είναι η συμβολή της συμφωνίας στα αποτελέσματα της τράπεζας.  Με δεδομένο ότι η τράπεζα απαλλάσσεται από το κόστος αντιστάθμισης κινδύνου της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων, η οποία «έτρωγε» όλο το επιτοκιακό έσοδο του Titlos, τα 110 εκατ. ευρώ, που θα προσπορίζεται ετησίως από τα ομόλογα, θα ενισχύσουν ισόποσα τα προ φόρων κέρδη της (σ.σ. με το κόστος πιστωτικού κινδύνου σταθερό στα επίπεδα του 2018).  

Τα κέρδη μετά από φόρους εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ, δικαιολογώντας υψηλότερη κεφαλαιοποίηση για την τράπεζα.

Αυξάνονται ρευστότητα και πίεση για κερδοφόρες χορηγήσεις

Τέλος, η συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των επιπέδων ρευστότητας της Εθνικής. Στις 30/9/2018 η Εθνική εμφάνιζε δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις 72%, διαθέτοντας μακράν την καλύτερη σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις, μεταξύ των συστημικών τραπεζών.

Η σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων (Titlos) δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο για άντληση ρευστότητας, ούτε θεωρούνταν υψηλής ποιότητας στοιχείο ενεργητικού, το οποίο μπορούσε να δεσμευθεί στην ΤτΕ έναντι εποπτικών δεσμεύσεων, που άπτονται του δείκτη ρευστότητας.  

Στον αντίποδα, τα κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ θεωρούνται υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού και μπορούν να δεσμευτούν έναντι εποπτικών απαιτήσεων, απελευθερώνοντας σημαντική ρευστότητα.  

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται και η πίεση προς τη διοίκηση της Εθνικής να υιοθετήσει επιθετικότερη πολιτική χορηγήσεων, αξιοποιώντας την υπερβάλλουσα ρευστότητα και ενισχύοντας τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα της τράπεζας, τα οποία παραμένουν χαμηλότερα των υπόλοιπων μεγάλων τραπεζών.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v