Ιασώ: Ολοκληρώθηκε το due diligence

Μετά την 25η Μαρτίου αναμένεται η κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς. Η προσδοκία για υψηλότερο τίμημα από το 1,5 ευρώ ανά μετοχή αλλά και η ανησυχία λόγω της μετοχικής αλλαγής στο Oaktree.

Ιασώ: Ολοκληρώθηκε το due diligence

Ολοκληρώθηκε ο πολυεπίπεδος έλεγχος (οικονομικός, νομικός, εμπορικός, ακινήτων), που διεξήγαγε το private equity fund Oaktree στον όμιλο Ιασώ και μετά την 25η Μαρτίου αναμένεται να κατατεθεί δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση -σημαντικού- ποσοστού.

Παρότι κυκλοφορεί ότι τα οικονομικά στοιχεία της Ιασώ δικαιολογούν υψηλότερη αποτίμηση από αυτή του 1,5 ευρώ ανά μετοχή, που ενείχε η μη δεσμευτική προσφορά της Oaktree, υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι εξής αιρέσεις: αφενός, η αποτίμηση δεν αποτελεί συνάρτηση μόνο των οικονομικών επιδόσεων, αφετέρου, έχουν επέλθει, πρόσφατα, μετοχικές αλλαγές στην Oaktree, που δεν είναι γνωστό αν επιφέρουν αλλαγή στρατηγικής.  

Ειδικότερα το 62% της Oaktree αποκτήθηκε από την Brookfield Asset Management, η οποία επενδύει σε long life and high quality business. Με δεδομένο ότι το due diligence της Ιασώ ολοκληρώθηκε κανονικά και ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας από ιδιώτες πληροί τις γενικές προδιαγραφές της Brookfield, διατυπώνεται η εκτίμηση ότι το deal θα προχωρήσει απρόσκοπτα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v