Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Ρεκόρ στα καθαρά έσοδα GGR το Q4

Διψήφια άνοδο σε κέρδη και EBITDA εμφάνισε ο Οργανισμός το 2018. Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2010 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών. Στα 0,70 το συνολικό μέρισμα. Το μήνυμα του Damian Cope.

ΟΠΑΠ: Ρεκόρ στα καθαρά έσοδα GGR το Q4

Στα 143,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το 2018, καταγράφοντας άνοδο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τον Οργανισμό να διανέμει και συνολικό μέρισμα 0,7 ευρώ ανά μετοχή. 

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων του OΠΑΠ έχουν ως εξής: 

- Ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων GGR από το 2010 και EBITDA από το 2013 - έτος έναρξης επιβολής εισφοράς επί του GGR.

- Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 6,3% στα €1.547,0εκ. (FY 2017: €1.455,5εκ.). Το GGR δ’ τριμήνου 2018 αυξήθηκε κατά 7,6% στα €440,7εκ. (Q4 2017: €409,7εκ.), ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη επίδοση του ΚΙΝΟ.

- Μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξημένο κατά 7,3% στα €605,9εκ. (FY 2017: €564,7εκ.). Το δ’ τρίμηνο 2018 το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 9,8% στα €171,8εκ. (δ’ τρίμηνο 2017: €156,6εκ.).

- Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) χρήσης 2018 αυξημένα κατά 15,4% στα €353,6εκ. (FY 2017: €306,5εκ.) και EBITDA δ’ τριμήνου 2018 στα €109,0εκ. (Q4 2017: €82,9εκ.), υψηλότερα κατά 31,5% σε ετήσια βάση ή κατά 21,1% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

- Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκαν σε €76,1εκ. σημειώνοντας πτώση κατά 9,6% σε ετήσια βάση ή κατά 1,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση, παρόλο που επιβαρύνθηκαν με επιπρόσθετο κόστος ύψους €8,6εκ. από την ενοποίηση της Neurosoft για ολόκληρο το έτος.

- Καθαρά κέρδη χρήσης 2018 στα €143,3εκ. (FY 2017: €126,2εκ.) αυξημένα κατά 13,7% σε σχέση με πέρυσι & καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2018 στα €38,1εκ. (Q4 2017: €32,9εκ.) σημειώνοντας αύξηση κατά 15,8% σε ετήσια βάση, παρά την επιβάρυνση με €17,5εκ. από την απομείωση της υπεραξίας της Neurosoft. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2018 αυξήθηκαν κατά €39,4%.

- Ισχυρή ταμειακή θέση, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε €459,0εκ. και Καθαρός Δανεισμός / EBITDA 1,3x.

- 18.944 VLTs και 5.370 SSBTs εγκατεστημένα στην Ελλάδα στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

- Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή €0,60, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους €0,10 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους €0,70.

Οπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του OΠΑΠ, κος Damian Cope:

«Το 2018 σηματοδότησε την 60η επέτειο από την ίδρυση του OΠΑΠ και ολόκληρη η ομάδα του OΠΑΠ είναι περήφανη για όσα πέτυχε αυτήν την ιστορική χρονιά. Καταφέραμε να επιτύχουμε όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς στόχους μας, συμπεριλαμβανομένου του περίπλοκου έργου τεχνολογικού μετασχηματισμού της εταιρείας μας, καθώς και της στροφής προς μια νέα, αμοιβαία επωφελή σχέση με τους πράκτορές μας. Η ποιότητα του δικτύου μας βελτιώθηκε περαιτέρω, καθώς άνοιξαν παραπάνω από 500 νέα πρακτορεία, και περισσότερα από 6.000 SSBT έχουν τεθεί σε λειτουργία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) είχε εξαιρετική απόδοση το 4ο τρίμηνο, ωθούμενη από την ενθαρρυντική αύξηση του αριθμού των ενεργών παικτών. Πλέον λειτουργούν περισσότερα από 350 Gaming Halls, και συνεχίζουμε σύμφωνα με το σχεδιασμό μας, την εγκατάσταση του συνόλου των 25.000 παιγνιομηχανημάτων, μέχρι το τέλος του 2019. 

Όσον αφορά στις δραστηριότητες στο διαδίκτυο, παρουσιάσαμε τη νέα μας πλατφόρμα στοιχηματισμού και πραγματοποιήσαμε, επίσης, μια στρατηγικής σημασίας επένδυση στον Όμιλο Stoiximan. Πιστεύουμε ότι, μέσω και των δύο αυτών κατευθύνσεων, θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε με γρήγορους ρυθμούς τη διαδικτυακή παρουσία μας.

Στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων μας, συνεχίζουμε να είμαστε συνεπείς ως προς τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών. Επίσης λειτουργούμε ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης και αυτό αντικατοπτρίζεται στην πιστοποίηση επιπέδου 4 της World Lottery Association (WLA) για την προσέγγισή μας ως προς το υπεύθυνο παιχνίδι, καθώς και στη διαρκή προσήλωσή μας σε πολλές και διαφορετικές δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Τέλος, θα ήθελα ακόμη μία φορά να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου σε όλα τα μέλη της ευρύτερης ομάδας του OΠΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των πρακτόρων, των συνεργατών, των προμηθευτών και των υπόλοιπων υποστηρικτών μας, για όλη τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του 2018, ενός έτους μετασχηματισμού. Χάρη σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια είμαστε σε θέση να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα για μία ακόμη χρονιά – το 2019 – κάνοντας το επόμενο βήμα προς την υλοποίηση του Οράματος 2020.»

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στη χρήση 2018 αυξήθηκαν κατά 6,3% στα €1.547,0εκ. έναντι €1.455,5εκ. το 2017. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών το δ’ τρίμηνο ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 7,6% σε σχέση με πέρυσι στα €440,7εκ. απόρροια της αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη επίδοση του ΚΙΝΟ και του ΤΖΟΚΕΡ. 

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια στη χρήση 2018 αυξήθηκε κατά 7,3% σε €605,9εκ. έναντι €564,7εκ. το 2017. Το μικτό κέρδος το δ’ τρίμηνο ενισχύθηκε κατά 9,8% στα €171,8εκ. έναντι €156,6εκ. το δ’ τρίμηνο 2017
σημειώνοντας υψηλότερο ρυθμό αύξησης σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης των εσόδων.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 15,4% σε €353,6εκ. έναντι €306,5εκ. στη χρήση 2017, παρά την ενοποίηση της Neurosoft για ολόκληρο χρόνο. Μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων εξόδων ύψους €7,1εκ. στη χρήση 2017 σχετιζόμενα με την εγκατάσταση νέων συστημάτων πληροφορικής, τα EBITDA στη χρήση 2018 αυξήθηκαν κατά 12,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2018 ανήλθαν σε €109,0εκ. αυξημένα κατά 31,5% σε ετήσια βάση ή κατά 21,1% σε επαναλαμβανόμενη βάση λόγω αποτελεσματικού περιορισμού του κόστους.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2018 διαμορφώθηκαν σε €143,3εκ., αυξημένα κατά 13,6% έναντι €126,2εκ. το 2017. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2018 (εξαιρουμένου μη επαναλαμβανόμενου, μη ταμειακού εξόδου ύψους €17,5εκ. που σχετίζεται με την απομείωση υπεραξίας της Neurosoft) ανήλθαν σε €55,6εκ. αυξημένα κατά 39,4% έναντι €39,9εκ. το δ’ τρίμηνο του 2017.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά 4,7% στα €779,9εκ. στη χρήση 2018 έναντι €818,0εκ. το 2017. Το δ’ τρίμηνο 2018 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση απόρροια των ενισχυμένων εσόδων του ΤΖΟΚΕΡ, ενώ οι νέες στοιχηματικές επιλογές του ΚΙΝΟ, που λανσαρίστηκαν το δ’ τρίμηνο του 2018, είχαν σημαντικά θετική επίδραση στις επιδόσεις του παιχνιδιού.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στοιχηματισμού ανήλθαν σε €406,2εκ. το 2018 έναντι €421,1εκ. το 2017 μειωμένα κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2018 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στοιχηματισμού διαμορφώθηκαν σε €106,4εκ. έναντι €120,2εκ. το δ’ τρίμηνο 2017, μειωμένα κατά 11,4%. Ενέργειες που υλοποιούνται από το 2ο εξάμηνο του 2018 αναμένεται να έχουν θετική επίδραση εντός του 2019.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από VLTs συνέχισαν την ανοδική τους απόδοση φτάνοντας τα €68,4εκ. το δ’ τρίμηνο του 2018 έναντι €31,9εκ. το δ’ τρίμηνο 2017. Ο αριθμός των εγκατεστημένων VLTs ανήλθε σε 18.944 μηχανήματα στις 31.12.2018, επιτυγχάνοντας έτσι τον ετήσιο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε €152,2εκ. το 2018 έναντι €158,9εκ. το 2017, μειωμένα κατά 4,2%. Στο δ’ τρίμηνο 2018, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία αυξήθηκαν κατά 1,0% σε ετήσια βάση στα €47,0εκ. κυρίως λόγω των θετικών αποτελεσμάτων από τις προωθητικές ενέργειες του Σκρατς κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Τα έξοδα μισθοδοσίας στη χρήση 2018 ανήλθαν σε €76,1εκ. έναντι €63,8εκ. στη χρήση 2017, αυξημένα κατά 19,2% σε ετήσια βάση. Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων ανέρχεται πλέον οριακά στα προσδοκώμενα επίπεδα.

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν στη χρήση 2018 σε €253,1εκ. έναντι €244,9εκ. το 2017 λόγω της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας.

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στη χρήση 2018 σε εκροές ύψους €109,3εκ. λόγω της πληρωμής του πρώτου σκέλους της επένδυσης στη Stoiximan μαζί με κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται κυρίως με υποδομές πληροφορικής και δικτύου.

Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το 2018 ανήλθαν σε εκροές ύψους €198,4εκ. λόγω των πληρωμών μερίσματος και καθαρού δανεισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v