Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Στα 7,09 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2018

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 7,096 εκατ. ευρώ, έναντι 7,383 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης του 2017.

Flexopack: Στα 7,09 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2018

Μείωση κερδών αλλά και μικρή βελτίωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε το 2018 η Flexopack

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Flexοpack, οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας στη διάρκεια της  χρήσης 2018, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2017, έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 84,492 εκατ. ευρώ, έναντι 81,523 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 72,424 εκατ. ευρώ, έναντι 70,284 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 3,64% και 3,04% αντίστοιχα.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 14,274 εκατ. ευρώ, έναντι 14,386 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,78% και σε εταιρικό επίπεδο σε 13,489 εκατ. ευρώ έναντι 14,144 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,63%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 9,872 εκατ. ευρώ, έναντι 10,374 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 4,84% και για την Εταιρεία σε 10,148 εκατ. ευρώ έναντι 10,327 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,73%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 7,096 εκατ. ευρώ, έναντι 7,389 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,97% και για την Εταιρεία σε 7,602 εκατ. ευρώ, έναντι 7,299 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,15%.

ε) Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 7,096 εκατ. ευρώ, έναντι 7,383 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης του 2017,  παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 3,89%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v