Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Folli Follie: Καλό… Ιούλιο για τις οικονομικές καταστάσεις 2017!

Νέα ανακοίνωση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις για το 2017 θα δημοσιοποιηθούν έως τις… 15 Ιουλίου.

Folli Follie: Καλό… Ιούλιο για τις οικονομικές καταστάσεις 2017!

Θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να μάθουμε τα οικονομικά αποτελέσματα 2017 της Folli Follie, όπως προκύπτει από ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

Σε αυτή γνωστοποιεί ότι «έλαβε χώρα συνάντηση της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας, με την ελεγκτική εταιρεία PwC, την Δευτέρα, 22.4.2019, κατά την οποία έγινε αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με την πορεία του ελέγχου της PwC.

Η Εταιρεία εκτιμά, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες, ότι η δημοσίευση της αναμορφωμένης ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση που έληξε στις 31.12.2017 (με την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) αναμένεται να λάβει χώρα μέχρι τις 15 Ιουλίου 2019».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v