Τα επόμενα σχέδια της CNL Capital

Τι δήλωσε η διοίκηση της εισηγμένης στα πλαίσια της χθεσινής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της. Στο 0,13 ευρώ το αφορολόγητο μέρισμα. Διανομή προμερίσματος έρχεται τον Οκτώβριο. Οι ανοδικές προοπτικές.

Τα επόμενα σχέδια της CNL Capital

Τη δυνατότητα έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων ύψους έως 8 εκατ. ευρώ αποφάσισε η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση της CNL Capital, προκειμένου να διευρύνει το ποσό των χρηματοδοτήσεών της προς υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η CNL Capital έχει ως αντικείμενο τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από την κάλυψη ομολογιακών τους δανείων διάρκειας έως και 12 μηνών. Ήδη, η εταιρεία έχει από το φετινό Φεβρουάριο χρησιμοποιήσει -στην πράξη- το σύνολο των κεφαλαίων που άντλησε πέρυσι από τη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς έχει επενδεδυμένο ποσό που υπερβαίνει το 95% των ιδίων κεφαλαίων της, τα οποία προσεγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ.

Έτσι, με στόχο την αύξηση της απόδοσης των μετόχων της, η CNL Capital προτίθεται να αντλήσει έως ακόμη 8 εκατ. ευρώ (το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει στις ΕΚΕΣ ξένα κεφάλαια έως το 100% των ιδίων), καθώς η ζήτηση στην αγορά από επιχειρήσεις που θέλουν να χρηματοδοτηθούν είναι υψηλή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της CNL Capital Παναγιώτη Λέκκα, η άντληση των κεφαλαίων αυτών θα γίνει σταδιακά και σε πρώτη φάση σχεδιάζεται η έκδοση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ενός ετήσιας διάρκειας ομολόγου με επιτόκιο που θα κυμαίνεται γύρω στο 3%. Με βάση το γεγονός ότι η CNL Capital δανείζει τους πελάτες της με πολλαπλάσιο επιτόκιο (μέσο σταθμικό 8,72% τον Απρίλιο του 2019, ενώ επιπρόσθετα εισπράττονται και προμήθειες) αναμένεται ότι μια τέτοια κίνηση θα διευρύνει περαιτέρω την κερδοφορία της εταιρείας.

Η φετινή κερδοφορία της CNL Capital αναμένεται να είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιηθούν πρόσθετα κεφάλαια μέσω ομολογιακών δανείων. Αυτό θα συμβεί αφ’ ενός λόγω του μεγαλύτερου όγκου των εργασιών (πλήρης χρήση κεφαλαίων) και αφ’ ετέρου λόγω μιας σειράς έκτακτων δαπανών (π.χ. είσοδος στο χρηματιστήριο) που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2018.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019, τα έσοδα από τόκους και προμήθειες αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού κύκλου εργασιών του 2018 και τα προ φόρων κέρδη στο 486% των συνολικών κερδών της περασμένης χρονιάς (202 έναντι 41 χιλ. ευρώ).

Μέρισμα, προμέρισμα, ίδιες μετοχές

Επιπρόσθετα, η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ψήφισε μεταξύ άλλων:

• Τη διανομή αφορολόγητου μερίσματος ύψους 0,13 ευρώ ανά μετοχή (αποκοπή 14/5, ημερομηνία καταγραφής 15/5, καταβολή 20/5).

• Τη δυνατότητα καταβολής προμερίσματος, με τη διοίκηση της εταιρείας να προτίθεται να δώσει προμέρισμα τον προσεχή Οκτώβριο (μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου), το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί από την μέχρι τότε πορεία της εταιρείας.

• Τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών κατά το προσεχές δωδεκάμηνο (έως του 10% της εταιρείας, σε εύρος τιμών από 1 έως 12 ευρώ).

Τέλος, o πρόεδρος και αντιπρόεδρος της εισηγμένης εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας και Νικόλαος Χλωρός, απαντώντας σε ερωτήσεις μετόχων, μεταξύ άλλων, σημείωσαν:

• Πλεονέκτημα της αποτίμησης της εταιρείας είναι ότι το NAV (Καθαρή Αξία Ενεργητικού) εισπράττεται στο σύνολό του με τη μορφή μετρητών σε διάστημα χαμηλότερο των 12 μηνών (αν δεν υπάρξουν επισφάλειες). Έτσι, από τα 8 εκατ. NAV της εταιρείας, στους πρώτους τρεις μήνες θα εισπραχθούν 3,4 εκατ. ευρώ, στους επόμενους τρεις 2,5 εκατ., στους επόμενους τρεις 1,9 εκατ. και στο επόμενο τρίμηνο 0,2 εκατ. ευρώ.

• Οι πολύ καλές υπηρεσίες της εταιρείας επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι οι τρεις στις τέσσερις δανειοδοτήσεις πελατών της είναι επαναλαμβανόμενες.

• Η μετοχή διαπραγματεύεται με discount έναντι της Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού της, το οποίο προσεγγίζει το 10%.

• Παρά τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που εγγράφονται στις λογιστικές καταστάσεις της CNL Capital, μέχρι σήμερα όλες οι χρηματοδοτήσεις της εισηγμένης έχουν αποπληρωθεί κανονικά από τους πελάτες της.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v