Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust Ανδρομέδα: Θα προτείνει επιστροφή κεφαλαίου 0,75 ευρώ/μετοχή

Το ΔΣ δεν θα εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

Alpha Trust Ανδρομέδα: Θα προτείνει επιστροφή κεφαλαίου 0,75 ευρώ/μετοχή

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 16,00 σε € 15,25 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή, θα εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Trust Ανδρομέδα.

Η ημερομηνία αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθεί στους μετόχους.

Η εταιρεία υπενθυμίζει πως το ΔΣ δεν θα εισηγηθεί διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v