ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Επιστροφή κεφαλαίου €0,75/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η Γεν. Συνέλευση ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία της τάξης του 70,11% την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους που θα πραγματοποιηθεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852 ευρώ δηλαδή μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής από 16 ευρώ σε 15,25 ευρώ.

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Επιστροφή κεφαλαίου €0,75/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Tην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,75 ευρώ/μετοχή προς τους μετόχους ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γεν. Συνέλευση ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία της τάξης του 70,11% την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους που θα πραγματοποιηθεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852 ευρώ δηλαδή μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής από 16 ευρώ σε 15,25 ευρώ και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Στις 31 Μαΐου 2019 η μετοχή της Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. είχε εσωτερική αξία 30,0846 ευρώ και χρηματιστηριακή τιμή 23,2000 ευρώ δηλαδή διαπραγματευόταν με discount της τάξης του 22,88%.

Οι επενδυτικές εξελίξεις και η μεγάλη άνοδος των τιμών τη φετινή χρονιά στο ελληνικό χρηματιστήριο δικαιώνουν την απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 10/12/2018, με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειάς της για 3 επιπλέον έτη, μέχρι την 31.12.2022. Όπως ανέφερε ο κ. Φαίδων Ταμβακάκης «…η απόφαση αυτή μας έδωσε το χρόνο να επωφεληθούμε από την αντιστροφή της τάσης στο ελληνικό χρηματιστήριο».

Υψηλή απόδοση εσωτερικής αξίας

Η εσωτερική αξία χαρτοφυλακίου στις 31/5/2019 ήταν 12,07 εκατ. Ευρώ και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας είχε διαμορφωθεί στα 9,31 εκατ. Ευρώ. Η εταιρεία Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χ.Α. και διαχρονικά η εσωτερική αξία της μετοχής είναι υψηλότερη από την απόδοση του δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γεν. Δείκτη στο Χ.Α. Ενδεικτικά από τις 2/10/2011 που άλλαξε την επενδυτική της στρατηγική μέχρι και τις 31/5/2019 η απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής κατέγραψε αύξηση 115,74% έναντι 27,45% του δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη στο Χ.Α. ενώ από την ίδρυσή της (25/7/2000) έως τις 31/5/2019 η απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής ήταν 66,34% έναντι (-63,29%) του δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γεν. Δείκτη.

Επενδυτική πολιτική

Ως μία από τις αποδοτικότερες μετοχικές επενδυτικές επιλογές στην Ελλάδα για το 2018 και με μεγάλη αντοχή στη χρηματιστηριακή υποχώρηση, αναδείχθηκε η μετοχή της Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. μοναδική πλέον εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο Χ.Α. Η απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής κατά το 2018 συγκρατήθηκε στο (-2,45%) όταν ο Δείκτης της Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χ.Α., υποχώρησε κατά το ίδιο διάστημα κατά (-21,97%). Στο τέλος του 2018 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ήταν τοποθετημένο κατά 91% σε εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες, ενώ ποσοστό 2% ήταν σε ελληνικά κρατικά ομόλογα.
Στο μετοχικό της χαρτοφυλάκιο το 2018 ήταν μειωμένη η συμμετοχή του τραπεζικού κλάδου. Οι 5 μεγαλύτερες συμμετοχές κατά τη λήξη του 2018 ήταν στις εταιρείες Quest Συμμετοχών, Τιτάν, Πλαστικά Θράκης, ΕΛΒΕ.

Λοιπές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Δ.Σ της εταιρείας να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της απόφασης επιστροφής κεφαλαίου. Ταυτόχρονα υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, η συνολική διαχείριση των μελών του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός των αμοιβών των μελών Δ.Σ. καθώς την παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ για τη συμμετοχή στα Δ.Σ εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Επίσης εγκρίθηκε η παράταση διάρκειας της σύμβασης με τον εξωτερικό διαχειριστή Alpha Trust ΑΕΔΑΚOΕΕ και η πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v