Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG

Πρόεδρος παραμένει ο Παναγιώτης Θρουβάλας και Διευθύνων Σύμβουλος ο Θανάσης Παπανικολάου.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG

Η «MIG» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συµβούλιο αυτής, το οποίο εξελέγη από  την  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  της  30.5.2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:  

1. Παναγιώτης Θρουβάλας, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,

2. Θανάσης  Παπανικολάου,  Διευθύνων  Σύμβουλος  –  Εκτελεστικό  Μέλος,

3. Christophe Vivien, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Mη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

9. Πέτρος Κατσούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

10. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και 

11. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v