Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Πούλησε ακίνητο στην Realest Link

Η συναλλαγή αφορά σε αγροτεμάχιο εκτάσεως 30.526,40 τ.μ μετά των επ' αυτού βιομηχανικών κτιρίων, συνολικής επιφανείας 7.860,02 τ.μ που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

Foodlink: Πούλησε ακίνητο στην Realest Link

Tην πώληση ακινήτου στην εταιρεία Realest Link ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Foodlink.

Η συναλλαγή αφορά συγκεκριμένα την πώληση από την εταιρεία Foodlink στην εταιρεία Realest Link ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως 30.526,40 τ.μ μετά των επ' αυτού βιομηχανικών κτιρίων,  συνολικής επιφανείας  7.860,02 τ.μ που βρίσκεται  εκτός σχεδίου πόλης του Δήμου  Ασπροπύργου Αττικής, εντός ΓΠΣ στη θέση «Τσουκνίδι ή Πεύκο Παππού, ή Άγιος Γεώργιος» στη Λεωφόρο Νάτο 100 (με την οποία επικοινωνεί με δουλεία διόδου), η εμπορική αξία του οποίου ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ, κατόπιν εκτίμησης της αξίας του που έγινε από την τράπεζα Alpha Bank. Το ποσό των 2,5 εκ. ευρώ αποτελεί και το τίμημα της συμφωνίας μεταξύ των εταιρειών η οποία πραγματοποιήθηκε την 18η Ιουνίου 2019.

Το ακίνητο περιλαμβάνει οικόπεδο και κτήριο το οποίο όμως, ως υφίσταται σήμερα, δεν καλύπτει πλέον τις συνεχώς αυξανόμενες λειτουργικές και επιχειρηματικές ανάγκες της Εταιρείας. Συνεπώς και με δεδομένο ότι στους σκοπούς της Εταιρείας δεν ανάγεται η εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων, κρίνεται σκόπιμο και συμφέρον να πωληθεί αυτό στην εταιρεία Realest Link, προκειμένου η δεύτερη να κατεδαφίσει το κτήριο και να χτίσει νέο κτίσμα επί του οικοπέδου, το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες της Foodlink, στην οποία και θα ενοικιαστεί μετά την αποπεράτωσή του. Η Foodlink. θα εισπράξει από την ανωτέρω αγοραπωλησία το ποσό των 2,5 εκ. ευρώ, τα οποία θα ενισχύσουν την ρευστότητα της Εταιρείας προς υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων στόχων της, ενώ μακροπρόθεσμα θα επωφεληθεί και η ίδια από την διαμόρφωση του ακινήτου, διότι θα καλυφθούν δικές της στεγαστικές ανάγκες.

Σημειώνεται πως η Foodlink αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την εταιρεία Realest Link, καθόσον η Realest Link συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Foodlink με ποσοστό 25% . Επίσης α) ο Πρόεδρος της Foodlink κ. Βασίλειος Καρακουλάκης με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία (άμεσο και έμμεσο)  45,85%, είναι και Πρόεδρος της Εταιρείας Realest Link της οποίας κατέχει (άμεσα και έμμεσα) το 50% των μετοχών και β) ο Διευθύνων Σύμβουλος της Foodlink κ. Αχιλλεύς Μάμαλης με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία (άμεσο και έμμεσο) 35,89%, είναι και Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Realest Link της οποίας κατέχει (άμεσα και έμμεσα) το 50% των μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v