Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Ομολογιακά δάνεια 49,7 εκατ. ευρώ

Στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων θα κατευθυνθούν τα δύο ομολογιακά δάνεια πενταετούς διάρκειας. Οι στόχοι του ομίλου.

Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Ομολογιακά δάνεια 49,7 εκατ. ευρώ

Τη σύναψη συμφωνητικού πλαισίου για την έκδοση ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 49,7 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΓΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της εταιρείας προχώρησε σε συμφωνία με την Alpha Bank για την έκδοση ενός κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους 38,05 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας, που θα εκταμιευθεί άμεσα και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων. Τα δύο ομολογιακά δάνεια θα καλύψουν ως αρχικοί ομολογιούχοι δανειστές Αlpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Πειραιώς.

Ταυτόχρονα, η θυγατρική Διακίνησις Α.Ε. προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την Alpha για ένα αντίστοιχο δάνειο 11,65 εκατ., που παρέχεται υπό την εγγύηση της ΕΛΓΕΚΑ. Πρόκειται, επίσης, για δάνειο πενταετούς διάρκειας που θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της εταιρείας.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις χρηματοοικονομικές ροές, το κεφάλαιο κίνησης και τα ίδια κεφάλαια του oμίλου, ώστε να παραμείνει προσηλωμένος στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης, αναφέρει η ΕΛΓΕΚΑ σε ανακοίνωσή της. Προσθέτει πως οι επιχειρησιακοί της στόχοι για το επόμενο διάστημα εστιάζουν στην ενίσχυση της εμπορικής θέσης, στην ισχυροποίηση των οικονομικών μεγεθών, στη διεύρυνση των συνεργασιών και στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών. Αντίστοιχα, η Διακίνησις θα συνεχίσει να εστιάζει στην περαιτέρω εδραίωσή της στον χώρο των logistics, μέσω νέων υπηρεσιών και συνεργασιών.ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v