Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοκαρπέτ: Στις 27/8 η ΕΓΣ για ΚΟΔ 2 εκατ. ευρώ

Οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να αποφασίσουν επί της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 2 εκατ. ευρώ, επραγμάτως εξασφαλισμένου.

Βιοκαρπέτ: Στις 27/8 η ΕΓΣ για ΚΟΔ 2 εκατ. ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιοκαρπέτ με ανακοίνωσή του προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27/8/2019, προκειμένου να αποφασίσουν επί του κάτωθι θέματος:

Θέμα: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 2.000.000,00 € εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v