Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Από 2/8 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 6.700 ομολογιών της MLS

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών θα είναι το 100,00% της ονομαστικής αξίας της κάθε Ομολογίας, ήτοι 1.000,00 ευρώ.

ΧΑ: Από 2/8 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 6.700 ομολογιών της MLS

Η «MLS Πληροφορική» ανακοινώνει, ότι στις 2 Αυγούστου 2019, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 6.700 κοινών ονομαστικών άυλων Ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία, έκδοσης της Εταιρείας την 25.07.2019, που προέρχονται από τη διάθεση με Ιδιωτική Τοποθέτηση σύμφωνα με την από 30.05.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 2019 ενέκρινε την ένταξη των ως άνω Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι Ομολογίες με ημερομηνία έκδοσης 25.07.2019 θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξίων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών θα είναι το 100,00% της ονομαστικής αξίας της κάθε Ομολογίας, ήτοι 1.000,00 ευρώ.

Το Πληροφοριακό Έγγραφο για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mls.gr), του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης (www.betasecurities.gr) από την 31.07.2019. Επίσης, θα είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας και του Συμβούλου Έκδοσης BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Ομολογιούχοι/Επενδυτές θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 2310 - 929090 (κ. Γ. Ταχταλίδης).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v