Ελλάκτωρ: Με οριακό discount διατέθηκαν οι ίδιες μετοχές

Πέρασε μέσω Χρηματιστηρίου το 2,13% των μετοχών της Ελλάκτωρ. Στα 9,14 εκατ. το τίμημα.

Ελλάκτωρ: Με οριακό discount διατέθηκαν οι ίδιες μετοχές

Με οριακό discount σε σχέση με τη τιμή κλεισίματος διατέθηκαν οι 4.570.034 μετοχές (2,13% του μετοχικού της κεφαλαίου) Ελλάκτωρ, που κατείχε ο όμιλος και αποφάσισε να ρευστοποιήσει, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση αναστολής του προγράμματος επαναγοράς.

Οι 4.570.034 ίδιες μετοχές διατέθηκαν, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, στην τιμή των 2 ευρώ ανά μετοχή, οριακά χαμηλότερα από το σημερινό κλείσιμο (2,045 ευρώ), ενδεικτικό της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε από αρκετούς – ξένους κυρίως – επενδυτές.

Το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών αποκτήθηκε από έναν επενδυτή.

Η Ελλάκτωρ εισέπραξε 9,14 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τα επίπεδα ρευστότητάς της.

Η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ

Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, της από 12.08.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των από 12.08.2019 και 13.08.2019 σχετικών ανακοινώσεών της καθώς και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι, την Τρίτη 13.08.2019 προέβη σε πώληση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία, ήτοι 4.570.034 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,13% του μετοχικού της κεφαλαίου, με τιμή πώλησης ανά μετοχή 2,00 € και συνολική αξία 9.140.068,00 €.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν, δυνάμει των από 10.12.2007, 9.12.2008 και 25.07.2018 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v