Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εχασε τζίρο η ΦΑΓΕ στο εξάμηνο

Επιδείνωση σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ελλάδα παρουσίασαν οι πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας στο β’ τρίμηνο. Η πτώση όγκου πωλήσεων, η πίεση στη μέση τιμή ανά αγορά και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Εχασε τζίρο η ΦΑΓΕ στο εξάμηνο

Κάμψη πωλήσεων τόσο σε αξία όσο και όγκο εμφάνισε στο εξάμηνο του 2019 ο όμιλος ΦΑΓΕ, καταγράφοντας απώλειες κυρίως σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ελλάδα.

Ειδικότερα και με βάση την αναλυτική οικονομική κατάσταση για τους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς, ο όμιλος που πραγματοποιεί περίπου το 85,3% των πωλήσεων του διεθνώς, παρουσίασε κάμψη πωλήσεων σε όγκο κατά 5,2% και σε αξία κατά 12,4%.

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 258,3 εκατ. δολάρια και επηρεάστηκαν κατά τη διοίκηση της εταιρίας από την πτώση των πωλήσεών της σε αξία σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο κατά 14,2%, 18,5% και 5,5% αντίστοιχα, ενώ έστω και οριακή κατά 0,8% ήταν η άνοδος των πωλήσεων της στην Ιταλία. Σε ότι αφορά τον όγκο πωλήσεων, αυτός μειώθηκε συνολικά 5,2%, και ειδικότερα 11,6% στις ΗΠΑ και 0,9% Ελλάδα ενώ άνοδο 9,5% και 7,6% σημείωσε ο όγκος πωλήσεών της σε Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναλυτικότερα, και σε ενοποιημένη βάση οι πωλήσεις επηρεάστηκαν από τη μείωση των κατ’ όγκο πωλήσεων κατά 5,2%, τη μείωση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 4,5% και στις αρνητικές συναλλαγματικές ισοτιμίες (κυρίως μετά την ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας) που επέδρασαν αρνητικά επί των πωλήσεων κατά 2,7%.

Σε ότι αφορά τις τιμές αγοράς της πρώτης ύλης, αυτές αυξήθηκαν στις ΗΠΑ και στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της (σ.σ. στην Ελλάδα) κατά 15,4% και 34,5%, αντίστοιχα. Το λειτουργικό κέρδος μειώθηκε κατά 33,5% στα 31,7 εκατ. δολάρια, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων περιορίσθηκε στο 12,3% από 16,1%. Αντιθέτως τα καθαρά κέρδη ως ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκαν στο 4,8% από 4,1% και οι καθαρές ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές στα 1,7 εκατ. δολάρια έναντι 1,4 εκατ. δολαρίων το περσινό πρώτο εξάμηνο.

Σημαντική ήταν και οι υποχώρηση στα κέρδη προ φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. δολάρια από 34,3 εκατ. δολάρια και στα καθαρά κέρδη τα οποία μειώθηκαν στα 14,2 εκατ. δολάρια από 26 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την αναλυτική ενημέρωση στο β’ τρίμηνο της χρονιάς, οι πωλήσεις σε αξία μειώθηκαν κατά 11,7% στα 130,5 εκατ. δολάρια, με αυτές σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφουν πτώση 14,5%, 16% και 7,5% αντίστοιχα. Αντιθέτως στην Ιταλία ενισχύθηκαν κατά 5,3%.

Η παραπάνω εικόνα αποδίδεται στη μείωση των πωλήσεων κατά όγκο κατά 5,3%, στη μείωση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 4,2% και στην αρνητική επίπτωση κατά 2,2% της ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του ευρώ και της λίρας Αγγλίας. Πτωτικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις της σε όγκο το δεύτερο τρίμηνο κατά 5,3% λόγω της μείωση των πωλήσεων σε όγκο στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 11,6%. Αντιθέτως αύξηση σημειώθηκε στον όγκο πωλήσεων σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα κατά 7,2%, 3,6% και 2% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος ΦΑΓΕ προχωρά στην επένδυση δημιουργίας νέου εργοστασίου στο Λουξεμβούργο προκειμένου να αντιμετωπίσει την εξ Ευρώπης ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό έχει συνάψει συμφωνίες με προμηθευτές και εργολάβους για την νέα παραγωγική επένδυση, την οποία τοποθετεί στα 26,145 εκατ. δολάρια (όπως αποτυπώνονται στη λογιστική κατάσταση της περιόδου, αν και τα συμβόλαια αφορούν σε ποσά σε ευρώ). Στο α’ εξάμηνο του 2019 έχει ήδη καταγράψει κεφαλαιουχικές δαπάνες της τάξης του 1,8 εκατ. δολαρίων για τη νέα μονάδα παραγωγής στο Λουξεμβούργο.

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v