Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αφοι Χ. Κορδέλλου: Στο 27,7% μειώθηκε η συμμετοχή της Ελένης Κορδέλλου

Ο αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατέχει στις 05.09.2019 ανέρχεται σε 5.880.522.

Αφοι Χ. Κορδέλλου: Στο 27,7% μειώθηκε η συμμετοχή της Ελένης Κορδέλλου

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι η μέτοχος κα Ελένη Κορδέλλου ενημέρωσε την εταιρεία ότι ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μεταβλήθηκε πέραν του 3% του συνολικού αριθμού μετοχών της εκδότριας, στις 5/9/2019, ως αποτέλεσμα διάθεσης μέρους των μετοχών της, σύμφωνα με την από 6/9/2019 σχετική γνωστοποίηση προς την εταιρεία.

Ο αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατέχει στις 05.09.2019 ανέρχεται σε 5.880.522, ήτοι ποσοστό 27,706% επί του συνολικού αριθμού μετοχών, ενώ ο αριθμός των μετοχών που κατείχε στις 24.06.2019, ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ανερχόταν σε 6.475.721, ήτοι ποσοστό 30,510%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v