Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Ενδιαφέρον από Emma Capital για Vivartia

Η Emma Capital εκδήλωσε μη δεσμευτικό ενδιαφέρον υπό όρους για την εξαγορά έως και του συνόλου της συμμετοχής της MIG στη Vivartia.

MIG: Ενδιαφέρον από Emma Capital για Vivartia

Το ενδιαφέρον της Emma Capital για εξαγορά της Vivartia επιβεβαίωσε η Marfin Investment Group, σημειώνοντας πάντως ότι δεν προχώρησαν οι σχετικές συζητήσεις καθώς βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις με funds για αναχρηματοδότηση του δανεισμού της. 

Οπως αναφέρει η MIG σε ανακοίνωσή της στο ΧΑ: 

«Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δημοσιεύματα του Τύπου, η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" επιβεβαιώνει ότι υπήρξε αποδέκτης μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπό όρους από την "EMMA CAPITAL LIMITED" για την εξαγορά έως και του συνόλου του ποσοστού συμμετοχής της (92,1%) στη "VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.".

Η Εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει την ενδιαφερόμενη ότι δεν είναι σε θέση κατά το τρέχον διάστημα να εισέλθει σε συζητήσεις για το περιεχόμενο της ως άνω μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι, όπως έχει ήδη ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό (1.8. και 8.8.2019), ευρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις για την αναχρηματοδότηση του εταιρικού δανεισμού της με επενδυτικά κεφάλαια, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται οι συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές πληροφορίες για τη διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου. Η Εταιρεία θα προβαίνει σε ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον προκύπτει οποιαδήποτε ανακοινώσιμη πληροφορία».

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η διαδικασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν αφορά στην πώληση περιουσιακών στοιχείων της MIG, αλλά στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της μητρικής του ομίλου. Το σχήμα Farallon- Oak Hill με το οποίο η MIG βρίσκεται σε περίοδο αποκλειστικότητας καλείται να υποβάλει ως τις 27 Σεπτεμβρίου προσφορά για την αναχρηματοδότηση και επιμήκυνση του συνόλου των δανείων της MIG και όχι μόνο για τα 228,8 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 23 Οκτωβρίου.

Επομένως, η προσφορά της Emma Capital δεν ήταν συγκρίσιμη καθώς αφορούσε στην εξαγορά της Vivartia με τίμημα ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ με ταυτόχρονη ανάληψη ισόποσου καθαρού δανεισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το business plan της MIG προβλέπει την ενίσχυση των θυγατρικών ώστε σε μεταγενέστερο στάδιο να προχωρήσει η πώλησή τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι για τη Vivartia προβλέπεται πώληση όταν τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων φθάσουν στα 100 εκατ. ευρώ ετησίως από περίπου 65 εκατ. ευρώ σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v