Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Ο Pavel Mucha εξελέγη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

Κατόπιν της εκλογής το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

ΟΠΑΠ: Ο Pavel Mucha εξελέγη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

Η Ο.Π.Α.Π. ανακοίνωσε, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 26.09.2019, αποφάσισε την εκλογή του κου Pavel Mucha ως Εκτελεστικού Mέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της, κου Michal Houst.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως:

Kamil Ziegler - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Damian Cope - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Σπύρος Φωκάς - Αντιπρόεδρος Α', Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Horak - Αντιπρόεδρος Β', Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Mucha - CFO, Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Saroch - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Robert Chvátal - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Xρήστος Κοπελούζος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Ιατρού - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Κωστόπουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Igor Rusek - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Rudolf Jurcik - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημητράκης Ποταμίτης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v