Πετρόπουλος: Απορροφά τη θυγατρική ΛΥΠΑ Διεθνής

Η ΛΥΠΑ Διεθνής ΑΕΒΕ είναι κατά 100% θυγατρική της Π. Πετρόπουλος.

Πετρόπουλος: Απορροφά τη θυγατρική ΛΥΠΑ Διεθνής
H «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της κατά 100% θυγατρικής της με την επωνυμία «ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ».

Η συγχώνευση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 35 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v