Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση εσόδων και κερδών για τον Μουσικό Οίκο Νάκα

Ελαφρά βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις σημείωσε ο εισηγμένος Όμιλος κατά τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2019. Συγκρατημένη αισιοδοξία για φέτος, κυρίως βασιζόμενη στην πορεία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Αύξηση εσόδων και κερδών για τον Μουσικό Οίκο Νάκα

Συγκρατημένη βελτίωση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2019 ο Μουσικός Οίκος Νάκα, καθώς:

• Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,3% (από τα 21,17 στα 21,66 εκατ. ευρώ).

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διατηρήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα (1,92 έναντι 1,89 εκατ. ευρώ).

• Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν μικρή άνοδο, καθώς διαμορφώθηκαν στα 740 χιλ. ευρώ (έναντι 711 χιλ. ευρώ).

• Τα ίδια κεφάλαια της 30ής/6/2016 ήταν 17,8 εκατ. ευρώ, ο καθαρός δανεισμός 1,48 εκατ. ευρώ (δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA χαμηλότερος της μονάδας).

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα οικονομική χρήση που ξεκίνησε την 1η/7/2019, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει:

«Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η Διοίκηση υπό τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία (μικρή αύξηση του ΑΕΠ), προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί, κυρίως μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ενώ και για τα κέρδη της εταιρείας αναμένεται μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ο Όμιλος θα συνεχίσει τις αυστηρά επιλεγμένες επενδύσεις, κυρίως αυτές που αφορούν τις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Κυριότερος κίνδυνος για την πορεία του Ομίλου παραμένει το ενδεχόμενο η ελληνική οικονομία να μην πετύχει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες δεσμεύσεις επιβολής δημοσιονομικών μέτρων που θα πλήξουν περαιτέρω τα εισοδήματα των ημεδαπών φυσικών και νομικών προσώπων και ενδέχεται να αναπροσαρμόσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης του Ομίλου».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v