Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αφοί Κορδέλλου: Στο 24,58% μειώθηκε το ποσοστό της Ελένης Κορδέλλου

Ο αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατέχει στις 01.11.2019 ανέρχεται σε 5.218.616.

Αφοί Κορδέλλου: Στο 24,58% μειώθηκε το ποσοστό της Ελένης Κορδέλλου

Η εταιρεία Αφοί Κορδέλλου Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι η μέτοχος κα Ελένη Κορδέλλου ενημέρωσε την εταιρεία ότι ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μεταβλήθηκε πέραν του 3% του συνολικού αριθμού μετοχών της εκδότριας, στις 01.11.2019, ως αποτέλεσμα διάθεσης μέρους των μετοχών της, σύμφωνα με την από 04.11.2019 σχετική γνωστοποίηση προς την εταιρεία.

Ο αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατέχει στις 01.11.2019 ανέρχεται σε 5.218.616, ήτοι ποσοστό 24,587% επί του συνολικού αριθμού μετοχών, ενώ ο αριθμός των μετοχών που κατείχε στις 05.09.2019 ανερχόταν σε 5.880.522, ήτοι ποσοστό 27,706%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v