Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέες δραστηριότητες και προϊόντα για την Audiovisual

Η Audiovisual ίδρυσε την εταιρεία Anadisis Smart, που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής, ενώ η θυγατρική της ΟΦΙΣΜΑΡΤ διευρύνει τις δραστηριότητές της στις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων.

Νέες δραστηριότητες και προϊόντα για την Audiovisual

Η εταιρεία «Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ» γνωστοποίησε ότι στα πλαίσια της ενίσχυσης του επιχειρησιακού πλάνου του Ομίλου (Όμιλος AVE) και εμπλουτισμού των εμπορικών δραστηριοτήτων του με νέα προϊόντα, έχει προχωρήσει στις κατωτέρω ενέργειες:

α) Εντός του Οκτωβρίου ίδρυσε την εταιρία  «Anadisis Smart Μονοπρόσωπη Α.Ε.» στην οποία είναι μέτοχος κατά 100% η θυγατρική εταιρεία «ΤΕΛΕ ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ ΑΕ».

Οπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση της Audiovisual, η νεοσυσταθείσα θυγατρική θα  δραστηριοποιηθεί  στο χώρο της παροχής υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και ειδικότερα στη δημιουργία λειτουργικών προγραμμάτων (software), τα οποία θα βασίζονται σε προηγμένους αλγορίθμους και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence Software), για την επεξεργασία  στατιστικών δεδομένων πρόβλεψης γεγονότων και τάσεων καθώς και γενικά την ανάπτυξη εφαρμογών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χρήστες μηχανογραφικών συστημάτων.

β) Ταυτόχρονα η θυγατρική εταιρεία «ΟΦΙΣΜΑΡΤ ΑΕ»  διευρύνει τις δραστηριότητές της πλέον του παραδοσιακού  εφοδιασμού Επιχειρήσεων και Οργανισμών με αναλώσιμα γραφείου, καθώς εισέρχεται δυναμικά στις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (MPS), έχοντας εξασφαλίσει την συνεργασία και την υποστήριξη των κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας εκτυπώσεων, HP και KYOCERA, ενώ ήδη έχει υλοποιήσει με επιτυχία τα πρώτα έργα.

Παράλληλα η «ΟΦΙΣΜΑΡΤ ΑΕ»  στα πλαίσια της Ανάπτυξής της  έγινε το Ελληνικό Μέλος της  “EOSA” (European Office Supplies Alliance), της ηγετικής  συμμαχίας Ευρωπαίων Προμηθευτών Office Supplies η οποία ιδρύθηκε το 2002, με σκοπό την ανάπτυξη των πωλήσεων, την καινοτομία και την εξοικονόμηση αγορών. Τα μέλη της είναι επιλεγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες Office Supplies - μία εταιρεία ανά κράτος-μέλος της Ευρώπης.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Audiovisual, ο Όμιλος AVE στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων και περιορισμού των λειτουργικών δαπανών του, όπως έχει ήδη δημοσιοποιήσει, βρίσκεται στην διαδικασία συγχώνευσης της μητρικής εταιρείας  με τις 100% θυγατρικές εταιρείες της «Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ» και «Ιντερνάσιοναλ Γκέϊμινγκ και Εντερτέινμεντ ΑΕ». Με την ανωτέρω κίνηση ο όμιλος αναμένεται να βελτιώσει ποιοτικά την ευελιξία του στη διαχείριση και στον έλεγχο  εμπορικών τομέων που αντιπροσωπεύουν οι τρεις εταιρείες, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει το κεντρικό μοντέλο διοίκησής του. Ταυτόχρονα μέσω της λειτουργίας των οικονομιών κλίμακας θα περιορίσει τα λειτουργικά του κόστη σε όφελος του κεφαλαίου κίνησης. Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί την 31.12.2019, έτσι ώστε από την 01.01.2020 να υφίσταται μόνο η μητρική εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v