ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ο Σπυρίδων Κοκκόλης νέο μέλος στο ΔΣ

Αναλυτικά η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ο Σπυρίδων Κοκκόλης νέο μέλος στο ΔΣ
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ»  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 12.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ως νέο, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας ο κ. Σπυρίδων Κοκκόλης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Patrick Kron, και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. έχει ως ακολούθως:

Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Περικλής Σαπουντζής, εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Κατσάμπας, μη εκτελεστικό μέλος
Λάμπρος Βαρούχας, εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Κουδούνης, μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Κατσαρός, εκτελεστικό μέλος
Σταύρος Βολουδάκης, εκτελεστικό μέλος
Σπυρίδων Κοκκόλης, εκτελεστικό μέλος
Thomas George Sofis, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ναταλία Νικολαΐδη, μη εκτελεστικό μέλος
Ηλίας Στασινόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v