Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Απορροφά δυο θυγατρικές ο ΟΠΑΠ

Οι συγχωνεύσεις με την Ιπποδρομίες ΑΕ και την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών κρίνονται σκόπιμες καθώς θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος μέσω της κοινής πλέον διαχείρισης των εν λόγω συνδεδεμένων εταιρειών, αναφέρει ο ΟΠΑΠ.

Απορροφά δυο θυγατρικές ο ΟΠΑΠ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, αποφάσισε την 11η Νοεμβρίου 2019 την έναρξη διαδικασιών για τη συγχώνευση της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες

α) «ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και

β) «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.», με απορρόφησή τους από την Εταιρεία.

Οι εν λόγω συγχωνεύσεις κρίνονται σκόπιμες καθώς θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος μέσω της κοινής πλέον διαχείρισης των εν λόγω συνδεδεμένων εταιρειών από την Εταιρεία και τη σκοπούμενη απλοποίηση της δομής του Ομίλου.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η διαδικασία των συναφών συγχωνεύσεων θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.09.2019. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας τελεί υπό την λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναφών εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v