Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Η Αικατερίνη Ονουφριάδου εκπρόσωπος του Δημοσίου στο ΔΣ

Η θητεία της εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της συμμετοχής της Τράπεζας στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3723/2008.

Attica Bank: Η Αικατερίνη Ονουφριάδου εκπρόσωπος του Δημοσίου στο ΔΣ

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι, στη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενσωμάτωσε ως πρόσθετο, μη Εκτελεστικό Μέλος του, την κα. Αικατερίνη Ονουφριάδου, η οποία ορίσθηκε εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με την υπ'αριθμ. 126929 ΕΞ / 2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας, κας Παπαθεοδώρου Ζαχαρούλας.

Μετά τα παραπάνω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
Κωνσταντίνος Μακέδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
Αντώνιος Βαρθολομαίος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Δημήτριος Τζαννίνης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Ελένη Κολιοπούλου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Γεώργιος Δουκίδης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Ανδρέας Ταπραντζής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Χαρίτων Κυριαζής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Αικατερίνη Ονουφριάδου, (Μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008).

Η θητεία της ανωτέρω εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της συμμετοχής της Τράπεζας στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3723/2008.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχουν καθορισθεί με το υπ΄ αριθμόν 1303/22.7.2019 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο έχει ορισθεί και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v