Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σελόντα: Μηδενίστηκε το ποσοστό της Alpha Bank

Η Alpha Bank πούλησε και μεταβίβασε 53.941.437 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου.

Σελόντα: Μηδενίστηκε το ποσοστό της Alpha Bank
Τα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ  ανακοινώνουν ότι το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Alpha Bank», στις 27.11.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 21,97% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω πώλησης και μεταβίβασης 53.941.437 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, οι οποίες αντιπροσώπευαν κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης ποσοστό 21,97 % επί του συνόλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v