Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σύμβαση 1,9 εκατ. με το Υπ. Οικονομικών υπέγραψαν Q&R και Profile

Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας».

Σύμβαση 1,9 εκατ. με το Υπ. Οικονομικών υπέγραψαν Q&R και Profile

Την Τρίτη 31/12/2019 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Ένωσης Εταιρειών «QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. - PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E..» και του Υπουργείου Οικονομικών για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας», με συμβατική αξία 1.903.432,58 €, χωρίς ΦΠΑ 24%. Η Q&R συμμετέχει στην Ένωση με ποσοστό 50%.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση συστήματος υπολογισμού και εκκαθάρισης της μισθοδοσίας όλων των μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο μέσω της ανάλυσης και καταγραφής των απαραίτητων στοιχείων και των διαδικασιών που απαιτούνται για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων που θα διατεθούν, καθώς και την καταγραφή όλων των παραμέτρων και διαδικασιών εκκαθάρισης ανά φορέα ή και υπηρεσία.

Μέσω του παρόντος έργου:
• Θα ωφεληθεί το κράτος στην προσπάθεια για εξυγίανση και ορθολογική διαχείριση των πάσης φύσεως πληρωμών με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών και την εξοικονόμηση πόρων με ωφέλεια προς τους πολίτες και την κοινωνία.
• Θα μειωθεί η γραφειοκρατία με την κατάργηση μεγάλου μέρους διακίνησης πληροφοριών με χαρτί και αντικατάστασή του με ηλεκτρονικά αρχεία.
• Θα μειωθεί το διαχειριστικό κόστος σε όλα τα στάδια επεξεργασίας της μισθοδοσίας.
• Θα μειωθούν τα λάθη υπολογισμών, πληρωμών κλπ, ενώ θα αποτρέπονται άλλες αστοχίες δεδομένου ότι θα υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και λύση κάθε θέματος ή προβλήματος καθώς και πλήρης μηχανογραφική κάλυψη.
• Θα υπάρχει ενιαία, διαφανής και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας για όλους όσοι μισθοδοτούνται από το Δημόσιο.
• Θα είναι ευκολότερη και ταχύτερη η συμμόρφωση αλλά και επικαιροποίηση των νομοθετικών αλλαγών και κανόνων υπολογισμού της μισθοδοσίας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 19 μήνες.

Η Q&R, έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων. Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 250 μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα,

Επίσης, η Q&R προσφέρει στον Ιδιωτικό τομέα την λύση ORAMA Cloud HRMS (Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας) που λειτουργεί σε cloud περιβάλλον και καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και έκδοσης μισθοδοσίας.

Το ORAMA Cloud HRMS αποτελεί μια δυναμική και αξιόπιστη επιλογή για κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου δραστηριοποίησης. Περιλαμβάνει πολλές υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως web εφαρμογές για χρήση από το προσωπικό, ειδικά dashboards και άλλα εργαλεία ώστε να βελτιώσει την επικοινωνία των εργαζομένων με την εταιρεία, να υποβοηθήσει στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και να περιορίσει το κόστος λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v