Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ολοκληρώθηκε αύξηση κεφαλαίου 31,8 εκατ. στη SingularLogic

Η αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη MIG, το συνολικό ποσοστό της οποίας στο μετοχικό κεφάλαιο της SingularLogic διαμορφώθηκε σε 99,61%.

Ολοκληρώθηκε αύξηση κεφαλαίου 31,8 εκατ. στη SingularLogic

Η MARFIN INVESTMENT GROUP ανακοινώνει ότι την 16.1.2020 ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της SingularLogic, συνολικού ύψους περίπου €31,8 εκατ.

Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση χρέους, περιλαμβανομένων κοινών ομολογιακών δανείων έκδοσης της SingularLogic ονομαστικής αξίας €26 εκατ.

Η αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη MIG, το συνολικό ποσοστό της οποίας στο μετοχικό κεφάλαιο της SingularLogic διαμορφώθηκε σε 99,61%.

Το μετοχικό κεφάλαιο της SingularLogic αυξήθηκε σε €32.682 χιλ., ενώ ο τραπεζικός δανεισμός της μειώθηκε από €54,8 εκατ. σε €28,8 εκατ.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω κινήσεων, η χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή θέση της SingularLogic ενισχύονται σημαντικά, ούτως ώστε η εταιρεία να επικεντρωθεί απερίσπαστη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΜΙG.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v