Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Στα 11,26 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα διανείμει στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος.

ΟΠΑΠ: Στα 11,26 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

H Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του έκτακτου μερίσματος από μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2018, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 8 Ιανουαρίου 2020 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του έκτακτου μερίσματος από μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2018 (δηλαδή από 20.01.2020 έως και 24.01.2020), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 20.01.2020 έως και 24.01.2020, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 11,26 ευρώ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v