CNL Capital: Για πρώτη φορά πάνω από €1 εκατ. τα έσοδα

Η εταιρεία κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της σε σχέση με το 2018, κάτι που επιτυγχάνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

CNL Capital: Για πρώτη φορά πάνω από €1 εκατ. τα έσοδα

H CNL CAPITAL δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για την χρήση 2019 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το 2019 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη CNL Capital. Η εταιρεία κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της σε σχέση με το 2018, κάτι που επιτυγχάνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Για πρώτη φορά, τα έσοδα της ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο και ανήλθαν σε ευρώ 1.172.216 έναντι 544.520 για το 2018 (+115%).

Η προ φόρων κερδοφορία της CNL Capital πολλαπλασιάστηκε σε σχέση με το 2018 και ανήλθε σε ευρώ 700.979 (2018: ευρώ 41.621). Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε ευρώ 0,8160 έναντι ευρώ 0,0961 το 2018. Συνολικά το 2019, η CNL Capital επένδυσε το ποσό των ευρώ 17,07 εκ. (2018: ευρώ 10,34 εκ.) καλύπτοντας 36 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων (2018: 29).

Επίσης, το ίδιο διάστημα υπήρξαν 27 λήξεις ομολογιακών δανείων (2018:17). Συνεπώς, στις 31.12.2019 το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της εταιρείας αποτελείται από 30 ομολογιακά δάνεια (2018:21) συνολικής αξίας ευρώ 10.055.874 (2018: ευρώ 5.982.881), τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας κατά την 31.12.2019 ανήλθε σε ευρώ 10,68 ενώ η τιμή κλεισίματος της στο ΧΑ την ίδια ημέρα ήταν ευρώ 10,40 (discount 1,56%). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2019.

Η εταιρεία έχει ήδη διανείμει τον Οκτώβριο 2019 καθαρό προμέρισμα ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή, συνεπώς, κατόπιν της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα διανεμηθεί το υπόλοιπο καθαρό ποσό των 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Από το ξεκίνημα του 2020, η CNL Capital έχει προχωρήσει σε 6 νέες επενδύσεις σε βραχυχρόνια ομολογιακά δάνεια.

Η τελευταία δημοσιευμένη εσωτερική αξία της μετοχής της (28.2.2020) ανήλθε σε ευρώ 10,77. Ενώ οι προοπτικές που διαμορφώνονται για το 2020 είναι ιδιαίτερα θετικές, η ακραία κατάσταση που διαμορφώνεται τις τελευταίες λίγες εβδομάδες λόγω της πανδημίας του Covid-19, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για τις άμεσες οικονομικές εξελίξεις.

H CNL Capital παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις που αυτές θα μπορούσαν να έχουν για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της. Αν και είναι εξαιρετικά νωρίς για να μπορέσει να διακινδυνεύσει κανείς οποιαδήποτε πρόβλεψη, είναι σαφές πως μια τόσο σοβαρή αναταραχή της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, δεν είναι δυνατόν να μην επηρεάσει τις άμεσες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Παρά την αβεβαιότητα που αντικειμενικά υπάρχει αυτή τη στιγμή, η εκτίμηση της CNL Capital είναι πως η ποιότητα των εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει, η ορθή δόμηση αυτών των επενδύσεων, η μεγάλη διασπορά τους τόσο κλαδικά όσο και σε επιμέρους εκδότες, είναι σημαντικοί παράγοντες προστασίας του χαρτοφυλακίου της σε τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας: “Το 2019 ήταν μια χρονιά που η CNL Capital ξεπέρασε τους στόχους που είχε θέσει και πέτυχε σημαντικές οικονομικές επιδόσεις.

Το 2020 μπήκε με τους καλύτερους οιωνούς, αλλά τις τελευταίες λίγες εβδομάδες έχει διαμορφωθεί μια πρωτοφανής αβεβαιότητα στην αγορά, λόγω της πανδημίας του Covid-19. Το βέβαιο είναι πως, αργά ή γρήγορα, θα επανέλθει μια κανονικότητα στην αγορά και τότε, περισσότερο από ποτέ, οι εταιρείες θα επιζητήσουν ευελιξία, διαφάνεια και πνεύμα συνεργασίας, δηλαδή ακριβώς τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία και την επενδυτική στρατηγική της CNL Capital’’.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Χλωρός συμπλήρωσε: “Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αξιόπιστα σε αυτή τη φάση το εύρος και τη διάρκεια της οικονομικής αναταραχής λόγω Covid-19. Η συνεργατική φιλοσοφία της CNL Capital θεωρούμε πως αποτελεί σημαντικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε αυτές τις ακραίες συνθήκες και θα αποτελέσει την πυξίδα μας για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος τυχόν προκύψει’’.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v