Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Καμία άμεση επίπτωση από την πτώχευση της Hertz

H εταιρεία που εκμεταλλεύεται το σήμα της Hertz σε Ελλάδα και σε 7 χώρες στην περιοχή των Βαλκανίων,δεν έχει μετοχική σχέση με την Hertz Global, ούτε σχέση πιστωτή της Hertz Global, σημειώνει σε ανακοίνωσή της.

Autohellas: Καμία άμεση επίπτωση από την πτώχευση της Hertz

Mε αφορμή την ανακοίνωση της Hertz Global Holdings για υποβολή αίτησης σε πτωχευτική διαδικασία για την ίδια και τις θυγατρικές της στην Αμερική και τον Καναδά, η Autohellas, που εκμεταλλεύται το σήμα της Herz στην Ελλάδα και σε άλλες 7 χώρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι δεν έχει καμία άμεση οικονομική επίπτωση από τη συγκεκριμένη εξέλιξη:

«Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης στις 06/05/2020 σχετικά με την Hertz Global Holdings, η Autοhellas ενημερώνει για τα ακόλουθα: H Hertz Global Holdings ανακοίνωσε ότι, επηρεαζόμενη σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας και των περιορισμών που αυτή επέφερε στην μετακίνηση κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, υπέβαλε την 22/05/2020 αίτηση για την υπαγωγή της σε «πτωχευτική διαδικασία αναδιάρθρωσης σε λειτουργία» του Chapter 11 για την ίδια και τις θυγατρικές της σε Αμερική και Καναδά.

Με βάση τις ανακοινώσεις της Hertz Global, κατά της διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης η λειτουργία της σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της συνεχίζεται κανονικά για όλα τα brands που έχει στην κατοχή της (Hertz, Thrifty, Dollar και Firefly), χωρίς επιπτώσεις στις κρατήσεις της ή τα προγράμματα προνομίων και πιστότητας των πελατών της.

Όπως έχει επισημανθεί και στην προηγουμένη ανακοίνωση, η Autohellas η οποία εκμεταλλεύεται το σήμα της Hertz σε Ελλάδα και σε 7 χώρες στην περιοχή των Βαλκανίων, δεν έχει μετοχική σχέση με την Hertz Global, ούτε σχέση πιστωτή της Hertz Global, άρα δεν έχει άμεση οικονομική επίπτωση από την εξέλιξη αυτή.

Εκτίμησή μας είναι ότι με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, μέσω του Chapter 11, η Hertz Global θα μπορέσει να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο με μεγαλύτερη δυναμική και αποτελεσματικότητα.

Υπενθυμίζεται  ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις (το κύριο αντικείμενο της Hertz Global) αντανακλούν το 16% του κύκλου εργασιών της Autοhellas, ενώ οι μακροχρόνιες μισθώσεις, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων και η εμπορία αυτοκινήτων το υπόλοιπο 84%. Επίσης τα ίδια κεφάλαια της Autοhellas την 31/12/2019 ήταν €294εκ. με την ευνοϊκότερη (χαμηλότερη) σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια μεταξύ όλων των εισηγμένων εταιρειών RAC ή Operating Leasing  εταιρειών σε όλη την Ευρώπη.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v