Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με επιλογή συμβούλου ξεκινά η διαδικασία για τη νέα σύμβαση στην Αττική Οδό

Σύμβουλο που θα αποτυπώσει την κατάσταση με τη σημερινή σύμβαση παραχώρησης, επιλέγει το υπουργείο Υποδομών. Το σχέδιο για έναν ή περισσότερους διαγωνισμούς παραχώρησης, που θα συνδυαστούν με πρόσθετα έργα.

Με επιλογή συμβούλου ξεκινά η διαδικασία για τη νέα σύμβαση στην Αττική Οδό

Την έναρξη της διαδικασίας για νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού σηματοδοτεί η απόφαση του υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή, με την οποία προσλαμβάνεται τεχνικός και οικονομικός σύμβουλος που θα προετοιμάσει το έδαφος για τον νέο διαγωνισμό μέσω αποτύπωσης της κατάστασης με την υφιστάμενη σύμβαση, ώστε να ρυθμιστούν τυχόν εκκρεμότητες και απαιτήσεις.

Όπως είναι γνωστό, η σημερινή σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού λήγει τον Οκτώβριο του 2024, με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών να ετοιμάζει διαγωνισμό για μία ή περισσότερες συμβάσεις παραχώρησης με αντικείμενο «την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση της ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου (Α/Δ) Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Αττική Οδός), σε συνδυασμό με την υλοποίηση κατασκευαστικών αντικειμένων (επεκτάσεις Αττικής Οδού ή / και έργα σε άλλους οδικούς άξονες)».

Η αναφορά για «έργα σε άλλους οδικούς άξονες» συνδέεται με μια ιδέα που επεξεργάζονται στο υπουργείο, σύμφωνα με την οποία ορισμένα έσοδα από τη νέα σύμβαση της Αττικής Οδού θα κατευθύνονται για την υλοποίηση άλλων έργων στην περιφέρεια (ένα παράδειγμα είναι ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης - ΒΟΑΚ).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του κ. Καραμανλή, «κρίσιμο στοιχείο για τα παραπάνω αποτελεί η διερεύνηση των οικονομικών παραμέτρων που επηρεάζουν τον χρόνο λήξης της υφιστάμενης Σύμβασης Παραχώρησης και επιστροφής του Έργου στο Δημόσιο, των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων οι οποίοι συνδέονται με πρόβλεψη εκπλήρωσης συγκεκριμένων υποχρεώσεων εκ μέρους του Παραχωρησιούχου (βαριά συντήρηση, τεχνολογική αναβάθμιση συστήματος είσπραξης διοδίων κ.λπ.)».

Επιπλέον «είναι αναγκαία η διερεύνηση συγκεκριμένων παραμέτρων της υφιστάμενης Σύμβασης που σχετίζονται με: 1. Τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου της Σύμβασης Παραχώρησης κατά την περίοδο Λειτουργίας και Συντήρησης και συγκεκριμένα για την παραγωγή τεχνικής αναφοράς εστιαζόμενης στα ακόλουθα θέματα: (α) Εντοπισμός χρονικών σημείων βαριάς συντήρησης του Έργου με βάση το Εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Λειτουργίας, Επιθεώρησης & Συντήρησης. Προβλεπόμενοι κύκλοι - πραγματοποιηθέντες κύκλοι - αποτίμηση του ύψους των δαπανών. (β) Κόστος βαριάς συντήρησης: (βα) Υλοποιηθέν, (ββ) προβλεπόμενο μέχρι το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης,(βγ) προβλεπόμενο κατά την διετή Περίοδο Εγγύησης (Τ3) , (βδ) εκτίμηση τυχόν αναγκαίου κόστους βαριάς συντήρησης για περίοδο 5 ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Τ3», κ.α.

Στην απόφαση υπενθυμίζεται πως ο σύμβουλος θα προχωρήσει και σε εντοπισμό «των συστημάτων που αναφέρονται στη ρύθμιση/έλεγχο της κυκλοφορίας και είσπραξης διοδίων, τα οποία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης και συγκεκριμένα το Άρθρο 44.1.1.πργφ (5) κατά την τελευταία τριετία της Περιόδου Παραχώρησης (…), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Έργου, να προβεί σε αντικατάστασή τους και να εγκαταστήσει νέα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας της αποδοχής του Κ.τ.Ε. (σ.σ. του Κυρίου του Έργου, δηλαδή του δημοσίου)».

Αντικείμενο του συμβούλου θα είναι και ο εντοπισμός τυχόν πρόσθετων ή έκτακτων εργασιών που πραγματοποίησε η Αττική Οδός, που διαχειρίζεται σήμερα τον οδικό άξονα, οι οποίες δεν αποζημιώθηκαν από το Δημόσιο. Η εταιρεία έχει ως γνωστόν εγείρει συγκεκριμένου ύψους απαιτήσεις για ορισμένα θέματα που παραμένουν υπό συζήτηση. Στην απόφαση του κ. Καραμανλή αναφέρεται πως ο σύμβουλος θα εξετάσει και αν με βάση τις προβλέψεις για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ο οδικός άξονας πρέπει να επιστραφεί νωρίτερα στο δημόσιο.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αμοιβή του Τεχνοοικονομικού Συμβούλου ανέρχεται σε 139.000 ευρώ προ Φ.Π.Α. για τετράμηνη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών. Για την επιλογή του θα ακολουθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις εταιρείες συμβούλων μηχανικών και συγκεκριμένα τις RACE Consulting Engineers LP, LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και τον πολυεθνικό όμιλο Hill International N.V.

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v