Τζιρακιάν Profil: Στο 15,11% η συμμετοχή της Ανούς Τζιρακιάν

Η κα Ανούς χα Λ. Τζιρακιάν προέβη στις 25/05/2020 σε μεταφορά 30.724 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,02 % του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο τον κο Αρι Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τζιρακιάν Profil: Στο 15,11% η συμμετοχή της Ανούς Τζιρακιάν

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. κατόπιν της από 28/05/2020 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, η κα Ανούς χα Λ. Τζιρακιάν, με την ιδιότητά της ως υπόχρεου προσώπου - μετόχου μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου προέβη στις 25/05/2020 σε μεταφορά 30.724 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,02 % του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο τον κο Αρι Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πλέον ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχει από 25/05/2020 ανέρχεται σε 230.346 μετοχές και σε ποσοστό 15,11 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v