Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλουμύλ: Αίτημα στις τράπεζες για παράταση της σύμβασης αναστολής

Η αιτηθείσα παράταση του standstill agreement θα δώσει τη δυνατότητα στην ΑΛΟΥΜΥΛ και τις Πιστώτριες Τράπεζες να υπογράψουν την τελική σύμβαση αναδιάρθρωσης βάσει των συμφωνηθέντων ενδεικτικών όρων.

Αλουμύλ: Αίτημα στις τράπεζες για παράταση της σύμβασης αναστολής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ»ανακοινώνει ότι την 02.06.2020 υπεβλήθη προς τις Πιστώτριες Τράπεζες νέο αίτημα παράτασης της σύμβασης αναστολής (standstill agreement), η καταληκτική ημερομηνία της οποίας λήγει σήμερα, 12.06.2020. Εκτιμάται ότι η θετική απάντηση επί του ως άνω αιτήματος θα ληφθεί εντός των επόμενων ημερών.

Η αιτηθείσα παράταση του standstill agreement θα δώσει τη δυνατότητα στην ΑΛΟΥΜΥΛ και τις Πιστώτριες Τράπεζες να υπογράψουν την τελική σύμβαση αναδιάρθρωσης βάσει των συμφωνηθέντων ενδεικτικών όρων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v