Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο χαρτοφυλάκιο της CNL Capital

"Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της εταιρείας εξακολουθεί να λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά εν μέσω των ιδιαίτερα αρνητικών οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί", αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο χαρτοφυλάκιο της CNL Capital

"Η CNL Capital αύξησε σημαντικά τις προβλέψεις που λαμβάνει για πιθανές μελλοντικές αθετήσεις υποχρεώσεων εκδοτών ομολογιακών δανείων βάσει του προτύπου IFRS 9", επισημαίνει η εταιρεία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Συνεχίζοντας την τακτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την πορεία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της εταιρείας και τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, η CNL Capital επισημαίνει τα εξής:

1. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της εταιρείας εξακολουθεί να λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά εν μέσω των ιδιαίτερα αρνητικών οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους και εξυπηρετούν απρόσκοπτα τις υποχρεώσεις των ομολογιακών τους εκδόσεων, σύμφωνα με τους προ της πανδημίας όρους των δανείων.

2. Όπως είχε επισημανθεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ένας περιορισμένος αριθμός εκδοτών που η δραστηριότητα τους επλήγη άμεσα από την πανδημία, αιτήθηκαν ορισμένες διευκολύνσεις για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους. Είναι αξιοσημείωτο πως ο αριθμός τους είναι τελικώς μικρότερος αυτού που αρχικά αναμενόταν, καθώς η σταδιακή επαναφορά της οικονομίας σε μια κανονικότητα άμβλυνε τις ανάγκες ρευστότητας κάποιων από τις πληττόμενες εταιρείες. Η CNL Capital, με σταθερό συνεργατικό πνεύμα, επεξεργάστηκε και διαπραγματεύτηκε εξατομικευμένες λύσεις για καθεμιά αιτούμενη εταιρεία. Ήδη έχουν υλοποιηθεί κάποιες από αυτές τις συμφωνίες, με τις υπόλοιπες να αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των προσεχών εβδομάδων.

3. Παρά την παραπάνω θετική εικόνα του χαρτοφυλακίου, η CNL Capital αύξησε σημαντικά τις προβλέψεις που λαμβάνει για πιθανές μελλοντικές αθετήσεις υποχρεώσεων εκδοτών ομολογιακών δανείων βάσει του προτύπου IFRS 9. Οι προβλέψεις αυτές περιλαμβάνονται στην εκτίμηση του NAV ανά μετοχή την οποία η εταιρεία δημοσιεύει σε μηνιαία βάση και η οποία στις 31/05/20 ανερχόταν σε 10.44€. Ένα μικρό μέρος των επιπλέον προβλέψεων αφορά το σύνολο του χαρτοφυλακίου, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η συνεχιζόμενη αυξημένη αβεβαιότητα για την ευρύτερη οικονομία. Όμως, το σημαντικότερο μέρος των αυξημένων προβλέψεων, οφείλεται στις αρνητικές εξελίξεις κατά τις τελευταίες εβδομάδες σε μεμονωμένο εκδότη, ομολογιακό δάνειο του οποίου έχει καλύψει η εταιρεία.

4. Η CNL Capital συνεχίζει να βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, με την ποσότητα και την ποιότητα των αιτημάτων χρηματοδότησης που λαμβάνει να παραμένει υψηλή. Εκτιμάται πως η σταδιακή εξομάλυνση της οικονομικής δραστηριότητας θα ενισχύσει περαιτέρω την τάση αυτή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v